Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WS-HS-N-2
  Nazwa: Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Historia sztuki
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Historycznych (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Historii Sztuki (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Historia Sztuki I rok
Historia Sztuki II rok

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku historia sztuki ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki ogólnej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną.Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych,placówkach badawczych,muzealnych i konserwatorskich,galeriach antykwarycznych,wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki,redakcjach wydawnictw,czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku historia sztuki II stopień studia stacjonarne zatwierdzone Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015. Program studiów określono Uchwałą Nr 154/2017 Rady Wydziału z dnia 15 maja 2017.