Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: A course on free will and responsibility

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-DECARO1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: A course on free will and responsibility
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ase.tufts.edu/philosophy/faculty/deCaro.asp
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W10; K_W12; K_U07; K_U19; K_K08


Skrócony opis:

Kurs będzie poświęcony dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: wolna wola, odpowiedzialność moralna, odpowiedzialność prawna, sprawstwo.

Pełny opis:

Kurs będzie dotyczył fundamentalnych kwestii związanych z wolną wolą i odpowiedzialnością. Oba zagadnienia zostaną ujęte w perspektywie historycznej jak i w odniesieniu do współczesnych dyskusji. Ponadto w trakcie zajęć nawiąże się do wybranych faktów z zakresu nauk empirycznych

Literatura:

1) Galen Strawson, “Free Will”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, http://www.rep.routledge.com/article/V014

2) Mario De Caro, “How to deal with the free will issue: The roles of conceptual analysis and empirical science”, in M. Marraffa - M. De Caro - F. Ferretti (eds.) Cartographies of the Mind. Philosophy and Psychologyin Intersection Springer, Dordrecht 2007, pp. 255-268.

3) Mario De Caro, “Is Emergentism Refuted by the Neurosciences? The Case of Free Will”, in A. Corradini - T. O’Connor (eds.), Emergence in Science and Philosophy, Routledge, London, 2010, pp. 190-211.

4) Andrew Eshlemanhttp, “Moral Responsibility”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/

5) P.F. Strawson, “Freedom and Resentment” http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwstrawson1.htm

6) Harry Frankfurt, “Alternate Possibilities and Moral Responsibility”, http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unc.edu%2F~dfrost%2Fclasses%2FFrankfurt_PAP.pdf&ei=TQgUVMnuPKmCzAPRkoKgCw&usg=AFQjCNGfQqgP3gRr2F0wMcLd66ap9efY-A&sig2=bQBD-wvMILfJl08Ik8etIA&bvm=bv.75097201,d.bGQ

Efekty uczenia się:

Learning outcomes:

Knowledge: The course will explore the fundamental issues of the free will and responsibility problem, both in the historical and at the contemporary dimension. Some relevant scientific issues will also be explored

Skills: Special attention will be put in the formulation of definitions and arguments and in the ability to advocate different points on the investigated issues.

Competencies: Ability to read, understand, speak and write in English in regard to philosophical issues.

Metody i kryteria oceniania:

Teaching methods: Presentations (also in Powerpoint); use of clips; group discussions

Assessment criteria: The students are supposed to study the readings in advance and to participate actively in class discussions. Their writings will be judged by putting particular attention to clarity and rigor of their argumentation.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.