Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie w tradycję (współczesność wobec Młodej Polski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-WWT.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję (współczesność wobec Młodej Polski)
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wiedza: FP2 _W01; FP2_W08; FP2_W11;

umiejętności: FP2_U01; FP2_U07; FP2_U11;

kompetencje społeczne: FP2_K01; FP2_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę ciągłości myśli, idei, świadomości artystycznej i kulturowej między przełomem XIX i XX wieku oraz XX i XXI wiekiem. Spojrzenie na literaturę końca XIX w. (interpretowaną w szerokim kontekście świadomości kulturowej) jako obecną we współczesności oraz tworzącą istotny punkt odniesienia dla współczesnej kulturowej tożsamości pozwala na sfunkcjonalizowanie wiedzy o historii literatury ubiegłego wieku, zwrócenie uwagi na znaczenie dokonań tejże literatury w kształtowaniu aktualnego oblicza świata.

Pełny opis:

Analizie poddawane są utwory najbardziej reprezentatywne dla problemu relacji między współczesnością a tradycją literacką Młodej Polski. Ich interpretacja pozwala na opisanie sposobu obecności młodopolskiej biografii kulturowej w świadomości modernizmu i postmodernizmu. Pozwala na uchwycenie wielości i różnorodności nawiązań literatury współczesnej do twórczości młodopolskiego pokolenia - twórczości, która stała się zarówno obszarem autonomizowania się idei i postaw współczesnych pisarzy (Młoda Polska jako obszar rewizji), jak i przestrzenią utwierdzania się w kulturowej tożsamości oraz przestrzenią szeroko pojętych odniesień w refleksji o najważniejszych doświadczeniach dwudziestowiecznej kultury (np. o problemach wzorców i stereotypów kulturowych oraz ich roli w modelowaniu obrazu świata; zagadnieniach kryzysu słowa i miejsca języka w kulturze; kwestiach związanych z psychologicznymi konsekwencjami udziału człowieka w historii).

Metody oceny: kolokwium ustne

Literatura:
Efekty kształcenia:

Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą współczesną a tradycją literacką Młodej Polski w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, ujawniajacego sie w obrębie modernistycznej i postmodernistycznej formacji kulturowej i pozwalającego na odniesienie najważniejszych dylematów artystycznych XX i XXI wieku do przestrzeni ich kształtowania się na przełomie XIX i XX w. Potrafi wskazać podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu oraz ujawniającego się w róznorodnych formach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.