Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

English B1: term II

General data

Course ID: C-JO-AB1-II
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: English B1: term II
Name in Polish: język angielski B1: semestr II
Organizational unit: The Foreign Language Centre
Course groups: (in Polish) Wszystkie przedmioty językowe
Language classes to choose from for Student - administration- part-time studies
Course homepage: http://www.sjo.uksw.edu.pl/
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Bibliography: (in Polish)

Literatura ustalona dla danej grupy przez lektora prowadzącego zajęcia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

After finishing semester II, the student will be able to write and talk fluently and accurately on the topics listed in the course description as well as write an informal letter and describe a flat or house.

After finishing the whole course (4 semesters), the student will achieve B1 level of English and will be able to start a B2 level course.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1) ocena cząstkowa/ formującą

2) ocena podsumowująca/ końcowa

a)zaliczenie:

-na ocenę 2 0%-59%

ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

-na ocenę 3 60%-67% ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

-na ocenę 3,5 68%-75% ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

-na ocenę 4 76%-83% ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

-na ocenę 4,5 84%-91% ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

-na ocenę 5 92%-100% ogólnej sumy punktów uzyskanych w ciągu semestru

b) egzamin końcowy podsumowujący lektorat:

-na ocenę 2 0%-59%

-na ocenę 3 60%-67%

-na ocenę 3,5 68%-75%

-na ocenę 4 76%-83%

-na ocenę 4,5 84%-91%

-na ocenę 5 92%-100%

Prowadzący decyduje o punktacji poszczególny zadań i określa liczbę punktów w danym semestrze.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Ewa Chełpińska-Knue, Małgorzata Lang, Joanna Stęporowska, Piotr Wojciechowski, Anna Zielińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)