Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

English B1: term III

General data

Course ID: C-JO-AB1-III
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: English B1: term III
Name in Polish: język angielski B1: semestr III
Organizational unit: The Foreign Language Centre
Course groups: (in Polish) Języki obce kontynuacja
(in Polish) Wszystkie przedmioty językowe
Course homepage: http://www.sjo.uksw.edu.pl/
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

H1A_U10

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

H1A_K01

H1A_K06

Short description:

Course level: B1 Lower-intermediate

Course targets:

After finishing semester III, the student will be able to write and talk fluently and accurately on the topics listed in the course description, write a letter of application and CV, as well as prepare and deliver a short presentation on a chosen topic.

After finishing the whole course (4 semesters), the student will achieve B1 level of English and will be able to start a B2 level course.

Entrance requirements:

Successful completion of semesters I and II of B1 level English language course.

Full description:

Course content:

Vocabulary: noun formation, prepositions occurring with verbs and adjectives, work, shopping, cinema;

Grammar: quantifiers: a lot of, much, many, few, little, etc., definite and indefinite articles, gerund and infinitive, reported speech: statements, questions and commands, introducing passive voice;

Academic skills: writing formal letters, a letter of application and CV, preparing and delivering presentations;

Assessment: Continuous assessment on the basis of class attendance (no more than two unjustified absences in a semester), active participation, preparation for classes; a written test at the end of the semester

Bibliography:

Coursebook: New English File: Intermediate Student’s Book and Workbook, Clive Oxen den, Christina Latham-Koenig; English Grammar in Use, Raymond Murphy; Monolingual dictionary: Oxford Wordpower Dictionary; bilingual English-Polish and Polish-English dictionaries; press articles in English, English websites.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student, który zaliczy cykl kształcenia posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.(H1A_U07)

• Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

( H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01)

• Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. (H1A_U09, H1A_U03, H1A_U01)

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. (H1A_K01, H1A_K06)

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Ewa Chełpińska-Knue, Olga Kwiatkowska, Małgorzata Lang, Monika Nowosielska, Joanna Stęporowska, Piotr Wojciechowski, Paulina Wrzos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Ewa Chełpińska-Knue, Olga Kwiatkowska, Małgorzata Lang, Joanna Stęporowska, Piotr Wojciechowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Monika Nowosielska
Group instructors: Małgorzata Lang, Joanna Stęporowska, Piotr Wojciechowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)