Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Moral antonyms of Erich Fromm

General data

Course ID: SzD-NT-MF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Moral antonyms of Erich Fromm
Name in Polish: Antonimy moralne E. Froma
Organizational unit: PhD School
Course groups: (in Polish) Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

theology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Przeczytanie informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm

Short description: (in Polish)

Erich Fromm był naukowcem badającym różne dziedziny wiedzy (interesował się filozofią, moralnością, socjologią, psychologią oraz religiami: judaizmem, chrześcijaństwem i buddyzmem). Analizował naturę ludzką w oparciu o duchowość Mistrza Eckharta, problematykę moralną Barucha Spinozy, psychoanalizę Zygmunta Freuda i materializm historyczny Karola Marksa. Zajmował się badaniem istoty człowieka i społeczeństwa, w tym problematyką dobra i zła. Zaproponował konkretną wizję dojrzałego moralnie człowieka i zdrowego społeczeństwa przy pomocy antonimów o zabarwieniu etycznym. Celem wykładu jest prześledzenie znaczeń poszczególnych antonimów moralnych Ericha Fromma.

Full description: (in Polish)

Erich Fromm studia nad człowiekiem i społeczeństwem oparł na ideach i pismach Mistrza Eckharta, Barucha Spinozy, Zygmunta Freuda i Karola Marksa, które stały się podstawą do formułowania nowych wniosków i teorii. Na podstawie pism Fromma można wskazać oryginalne antonimy moralne: modus posiadania - bycia, alienacja - produktywność, nekrofilia - biofilia, człowiek wilk - owca, religia autorytarna - humanistyczna, sumienie autorytarne - humanistyczne, prorocy - kapłani, posłuszeństwo autorytarne - heteronomiczne. Zatem w opisie rzeczywistości posługiwał się antonimami, które stały się dla niego niekonwencjonalnymi narzędziami w logicznej konwersji semantycznej. Celem wykładów jest pokazanie nowatorskiej metody opisowej pozwalającej zdiagnozować ówczesne uwarunkowania moralne człowieka i społeczeństwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

a) wiedza

EK 1. Dogłębnie zna znaczenie antonimów moralnych Ericha Fromma.

EK 2. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie zasad moralnych E. Fromma.

b) umiejętności

EK 3. Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie interpretowania antonimów moralnych Ericha Fromma.

EK 4. Posiada umiejętności w wyjaśnieniu podobieństw i różnic poszczególnych zasad moralnych E. Fromma.

c) kompetencje społeczne

EK 5. Docenia znaczenie przesłania moralnego E. Fromma i odnosi zdobytą wiedzę do rozumienia i budowania zdrowego społeczeństwa.

EK 6. Ma głębokie i utrwalone przekonanie o wadze zasad moralnych E. Fromma, refleksji na tematy dotyczące znaczenia moralności jednostki i społeczeństwa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny.

Na ocenę:

- ndst (2) - nie zna pojęć i antonimów moralnych Ericha Fromma;

- dst (3) - posiada kluczową wiedzę w zakresie zasad moralnych E. Fromma;

- db (4) - poprawnie interpretuje antonimy moralne Ericha Fromma;

- bdb (5) - precyzyjnie potrafi wyjaśnić podobieństwa i różnice poszczególnych zasad moralnych E. Fromma.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Kietliński
Group instructors: Krzysztof Kietliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

- 30 godz. - aktywne uczestnictwo w wykładach

- 10 godz. - przygotowanie do wykładu

- 20 godz. przygotowanie do egzaminu

razem: 60 godz., 3 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)