Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie biblioteczno-informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-SBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie biblioteczno-informacyjne
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*. Wszyscy ww. studenci są automatycznie zapisani na szkolenie poprzez USOS.

Szkolenie ma roczny tryb rozliczenia, a warunkiem jego ZALICZENIA jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 67% odpowiedzi poprawnych).

Szkolenie jest dostępne w zakładce “Moje kursy” w serwisie Moodle (https://e.uksw.edu.pl/) po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania.

* Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27.04.2023 r.

Pełny opis:

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane są również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

Użytkownicy niezobligowani do zaliczenia kursu, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na tematy zawarte w szkoleniu, mają taką możliwość zapisując się bezpośrednio na platformie Moodle. Należy odszukać kurs, wpisując “Szkolenie biblioteczno-informacyjne” w okienku "Przeszukaj kursy" (https://e.uksw.edu.pl/course/), i kliknąć “Zapisz mnie”.

Literatura:

Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (67% odpowiedzi poprawnych). Test składa się z kilkunastu losowo wybranych pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Szkolenie więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Prowadzący grup: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25281
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Szkolenie będzie dostępne na platformie e-lerningowej Moodle UKSW w dniach 04.10.2021 r. – 03.07.2022 r. Osoby, które nie zaliczą szkolenia będą miały możliwość przystąpienia do testu w sesji poprawkowej sem. letniego, która będzie trwała od 5 do 21 września 2022 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Szkolenie więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Prowadzący grup: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32414
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Szkolenie jest dostępne w serwisie Moodle UKSW do 30 czerwca 2023 r. W celu zaliczenia należy zapoznać się z zamieszczonymi materiałami, a następnie rozwiązać test końcowy.

Test końcowy składa się z 15 losowo wybranych pytań. Na rozwiązanie testu mają Państwo 60 minut − można podjąć trzy próby (trzy podejścia). Test zostanie zaliczony, gdy przynajmniej w jednej z prób Student uzyska min. 10,05 pkt - 67% poprawnych odpowiedzi.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Temat 1. Informacje podstawowe

1. Poznaj naszą historię

2. System biblioteczno-informacyjny UKSW

2.1. Charakterystyka zbiorów bibliotecznych

Modyfikuj

2.2. Biblioteka UKSW

2.2.1. Kampus Dewajtis

2.2.2. Kampus Wóycickiego

2.3. Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych

3. Jak do nas trafić?

4. mLegitymacja studencka (legitymacja mobilna)

5. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie

6. Dostęp do Internetu i poczty

Temat 2. Zasady wypożyczania i udostępniania zbiorów na miejscu

1. Jak aktywować konto biblioteczne?

2. Karta biblioteczna

3. Zasady wypożyczania

4. System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

6. Zasady udostępniania na miejscu

6.1. Zasady korzystania z prac doktorskich i dyplomowych

7. Zobowiązania i przepisy porządkowe

Temat 3. Przeszukiwanie i zamawianie zbiorów Biblioteki

1. Multiwyszukiwarka Primo

2. Logowanie do konta bibliotecznego

3. Funkcje konta bibliotecznego

4. Wyszukiwanie proste

5. Wyszukiwanie zaawansowane

6. Zamawianie

7. Rezerwacja materiałów wypożyczonych

8. Wyszukiwanie i zamawianie czasopism

9. Prolongowanie Strona

10. Etykiety, alerty i kanał RSS

11. Propozycja zakupu

12. Katalog kartkowy

Temat 4. Elektroniczne bazy danych (e-zasoby)

1. Rodzaje elektronicznych baz danych

2. Bazy subskrybowane przez UKSW

2.1. IBUK Libra

3. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

4. Dostęp z sieci UKSW

5. Zdalny dostęp do e-zasobów

Temat 5. Wyszukiwanie literatury

1. Poprawne formułowanie zapytań

2. Typy dokumentów

3. Narzędzia wyszukiwawcze

4. Weryfikacja informacji

5. Zarządzanie bibliografią

Literatura:

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki UKSW - https://e.uksw.edu.pl/mod/url/view.php?id=359202

Instrukcja korzystania z multiwyszukiwarki Primo - https://biblioteka.uksw.edu.pl/sites/default/files/Primo-instrukcja_korzystania_UKSW.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Szkolenie więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Prowadzący grup: Marcin Michalski, Agnieszka Uziębło
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39810
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Szkolenie będzie dostępne w serwisie Moodle UKSW od 2.10.2023 r. do 30.06.2024 r. W celu zaliczenia należy zapoznać się z zamieszczonymi materiałami, a następnie rozwiązać test końcowy. Test zostanie zaliczony, gdy przynajmniej w jednej z prób Student uzyska min. 67% poprawnych odpowiedzi.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Temat 1. Informacje podstawowe

1. Poznaj naszą historię

2. System biblioteczno-informacyjny UKSW

2.1. Charakterystyka zbiorów bibliotecznych

Modyfikuj

2.2. Biblioteka UKSW

2.2.1. Kampus Dewajtis

2.2.2. Kampus Wóycickiego

2.3. Baza Wiedzy UKSW

3. Jak do nas trafić?

4. mLegitymacja studencka (legitymacja mobilna)

5. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie

6. Dostęp do Internetu i poczty

Temat 2. Zasady wypożyczania i udostępniania zbiorów na miejscu

1. Jak aktywować konto biblioteczne?

2. Karta biblioteczna

3. Zasady wypożyczania

4. System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

6. Zasady udostępniania na miejscu

6.1. Zasady korzystania z prac doktorskich i dyplomowych

7. Zobowiązania i przepisy porządkowe

Temat 3. Przeszukiwanie i zamawianie zbiorów Biblioteki

1. Multiwyszukiwarka Primo

2. Logowanie do konta bibliotecznego

3. Funkcje konta bibliotecznego

4. Wyszukiwanie proste

5. Wyszukiwanie zaawansowane

6. Zamawianie

7. Rezerwacja materiałów wypożyczonych

8. Wyszukiwanie i zamawianie czasopism

9. Prolongowanie

10. Etykiety, alerty i kanał RSS

11. Propozycja zakupu

12. Katalog kartkowy

Temat 4. Elektroniczne bazy danych (e-zasoby)

1. Rodzaje elektronicznych baz danych

2. Bazy subskrybowane przez UKSW

2.1. IBUK Libra

3. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

4. Baza Wiedzy UKSW

5. Dostęp z sieci UKSW

6. Zdalny dostęp do e-zasobów

Temat 5. Wyszukiwanie literatury

1. Poprawne formułowanie zapytań

2. Typy dokumentów

3. Narzędzia wyszukiwawcze

4. Weryfikacja informacji

5. Zarządzanie bibliografią

Literatura:

Instrukcja korzystania z multiwyszukiwarki Primo – https://biblioteka.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/15/2022/12/Primo-instrukcja_korzystania_UKSW.pdf

Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – https://biblioteka.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/15/2023/01/Regulamin_udostepniania_zbiorow_BibliotekaUKSW.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)