Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General botany

General data

Course ID: WB-BI-11-04
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: General botany
Name in Polish: Botanika ogólna
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

BI1_W01, BI1_W04,


Full description:

During the course, the student becomes familiar with the knowledge of the basics of general botany. Learning objectives: Knowledge of issues involving plant cell anatomy; histology, anatomy and morphology of plant organs; plant development cycles; generative and vegetative reproduction in lower plant and spermatophytes and ecological forms of vascular plants.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

1. student has got knowledge of general botany, knows issues about: construction of plant cells, histology, anatomy and morphology of plant organs, plant development cycles, sexual and asexual reproduction of cryptograms and spermatophytes, understands basic biological processes;

2. student has knowledge of basic conceptual categories in botany, botanical terminology, and the role and the importance of plants in natural environment.

Skills:

1. student analyzes the literature about basis of general botany individually;

2. student uses available sources of information, also electronic, including different types of botanical data;

3. student makes uncomplicated research tasks under the guidance of a tutor;

4. student is able to make simple physical, biological and chemical measurements in the laboratory.

Competences:

1. student is able to cooperate and work in a group during realization of a research task, shows openness in discussions of the substance;

ECTS [1 ECTS = 30 (25) hours]

Participation in lectures - 30 hours, preparing for the exam 30 - hours, total hours - 60; [60 hours/30 (25) hours = about 2]. The number of ECTS /lecture/: 2. Participation in laboratories - 30 hours, preparing for classes - 25 hours, consultations - 5 hours, preparing for tests - 25 hours; total hours - 85 [85/30 (25) = about 3], the number of ECTS /laboratories/: 3.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

Na ocenę 2 student nie ma wiedzy obejmującej podstawy botaniki ogólnej, nie zna zagadnień dotyczących budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, nie rozumie podstawowych procesów biologicznych;

Na ocenę 3 student w podstawowym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Na ocenę 4 student w dobrym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Na ocenę 5 student w bardzo dobrym stopniu: ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne; wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Umiejętności:

Na ocenę 2 student nie potrafi zorganizować własną pracę i nie rozumie konieczności współpracy w grupie

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Na ocenę5 student w stopniu bardzo dobrym potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Kompetencje:

Na ocenę 2 student nie rozumie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 3 student w podstawowym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 4 student w dobrym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Na ocenę 5 student w dobrym stopniu rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kloss
Group instructors: Marek Kloss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Basic knowledge of biology.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kloss
Group instructors: Marek Kloss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Basic knowledge of biology.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kloss
Group instructors: Marek Kloss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marek Kloss
Group instructors: Marek Kloss
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Udział w wykładach - 30 godz., przygotowanie do egzaminu - 30 godz.; suma godzin - 60; [60 godz./30(25) godz. = ok. 2]. Liczba ECTS /wykład/: 2.

Udział w laboratoriach - 30 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz., konsultacje - 5 godz., przygotowanie do testów - 25 godz.; suma godzin - 85; [85 godz./30(25) godz. = ok. 3]. Liczba ECTS /ćwiczenia/: 3.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)