Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-06 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI2_W01, BI2_W04,


Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 Elton Ch. S. - Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 1967.

2. Global Invasive Species Database (www.issg.org/database/)

3. NOBANIS - European Network on Invasive Species (www.nobanis.org)

4. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski (www.iop.krakow.pl/gatunkiobce)

Literatura uzupełniająca:

1. Crosby A. W. - Imperializm ekologiczny. PIW, Warszawa, 1999.

2. Nowak E. - Zwierzęta w ekspansji. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Wiedza:

1. student zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi

2. student zna i rozumie zakres aktualnych problemów i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

Ćwiczenia

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz poddać je krytycznej analizie.

2. Student potrafi formułować odpowiednie wnioski dotyczące inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne.

3. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Kompetencje:

1. Student gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu inwazji biologicznych.

2. Student gotów jest do odpowiedniego określania priorytetów służących do realizacji określonego zadania.

Punkty ECTS (wykład) – 1

Udział w wykładzie – 15 godz.

Konsultacje – 3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 12 godz.

Suma godzin – 30

Punkty ECTS (ćwiczenia) - 2

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Studiowanie literatury - 15 godzin

Przygotowanie prezentacji - 30 godzin

Suma godzin - 60

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje na zadany temat

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.