Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dyploma seminar II

General data

Course ID: WB-BI-53-08
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Dyploma seminar II
Name in Polish: Seminarium magisterskie II
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla specjalności BSIM dla II roku II stopnia biologii
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 7.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

BI2_W01,BI2_W03, BI2_U04,BI2_U05,BI2_K02,BI2_K04

Short description:

Participation in this module will help students to work on their master degree theses in human biology (HB). The theses are based on students’ own investigations and must be empirical. They will also gain knowledge of basic scientific methodology utilized in different disciplines of HB (mostly in somatology and physiology),

Full description:

1. Discussion of topics of master's theses (PM) selected by students; discussion

2., 3., 4. Presentation of the progress of individual PMs. - student presentations

5. General principles of writing PM, discussion of students

6. Citations in the text and bibliography at the end of the work, discussion

7. Discussion of sources of obtaining literature information and their substantive assessment; discussion

8. Introduction, purpose and research hypotheses of the PM, discussion

9. Material and methods; analysis of own results,

10. Discussion of results, conclusions.

11. Preparation of tables (work basis) and figures (table interpretation); discussion

12, 13, 14. Statistical methods used in individual PMs; discussion

12. Summary of each master's thesis, student presentations

Bibliography:

Basic literature:

1.Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka t. 1-5. PZWL, Warszawa, 2010; 2. Bogin B., Patterns of Human Growth. Cambridge University Press, Cambridge, 1999; 3. Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; 4. Lasker G.W., Physical Anthropology (second edition). Holt, Rinehart and Winston, New York 1976; 5. Malinowski A., Strzałko J (red.), Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań, 1985; 6. Malinowski A., Wolański N., Metody Badań w Biologii Człowieka. Wybór Metod Antropologicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988;. 7. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008; 8. Tanner J., Fetus into Man., (2nd edition). Harvard University Press, Cambridge, 1990; 9. Wolański N., Rozwój Biologiczny Człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012; 10. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Kaczmarek M., Wolański N., 2018. Rozwój Biologiczny Człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Supplementary reading:

1.Ayala F.J., Dar Karola Darwina dla Nauki i Religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 2. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009; 3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008; 4. Futuyma D.J., Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; 5. Gibson G.A., Wszystko przez geny. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, 2010; 6. Little P., Zapisane w Genach. Świat Książki, 2005; 7. Jaczewski A (red.), Biologiczne i Medyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005; 8. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991; 9. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005; 10 Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

BI1_WO1 - Student understands phenomena and processes in human biology.

BI1_WO4 - Student knows the main problems in different disciplines of human biology and knows their relations with other ones in natural sciences.

BI1_W05 – Student possesses knowledge about basic terminology in human biology, knows current trends methodological applications in human biology.

Skills:

BI1_U02 – Student understands literature in Polish in human biology; reads and understands uncomplicated scientific texts in English

BI1_U03 – Student is able to use existing sources of information, including electronic ones.

BI1_U10 - Student is able to prepare presentation and present it orally, concerning detailed problems in human biology.

BI1_U11 – Student is able to learn under supervision.

Social competencies:

BI1_K04 – Student correctly identifies and makes relevant decisions in relation to his/her profession

BI1_K07 – Student shows a necessity of permanent actualization of his/her specific knowledge

ECTS [1 ECTS=30 hours]

Assessment methods and assessment criteria:

Final grades based on the presence and participation in the seminar and own research

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Nieczuja-Dwojacka, Anna Siniarska-Wolańska, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Nieczuja-Dwojacka, Anna Siniarska-Wolańska
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Seminarium na na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Turlejski
Group instructors: Krzysztof Turlejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)