Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-53-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii
Przedmioty dla specjalności BSIM dla II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wykłady: BI2_W01,BI2_W03,BI2_W04

Ćwiczenia: BI2_U04,BI2_U05,BI2_U07,BI2_K01,BI2_K05


Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z budową Ziemi oraz głównymi procesami kształtującymi jej powierzchnię. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności praktycznych, związanych z charakterystyką minerałów i skał, umiejętność wyszukiwania, przygotowania i przedstawienia krótkiej prezentacji. Student doskonali kompetencje związane z zawodem biologa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 (BI2_W01). Student rozumie zaawansowaną problematykę związaną z procesami geologicznymi, posiada szczegółową wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć

Efekt przedmiotowy 2 (BI2_W03). Student zna i rozumie wzajemne powiązania między biologią a geologią

Efekt przedmiotowy 3 (BI2_W04). Student zna i rozumie zakres aktualnych problemów związanych z procesami geologicznymi

Ćwiczenia:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 4 (BI2_U04). Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu geologii, zbierać i interpretować dane z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski dotyczące procesów geologicznych

Efekt przedmiotowy 5 (BI2_U05). Student potrafi przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu geologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

Efekt przedmiotowy 6 (BI2_U07). Student potrafi wykorzystywać literaturę dotyczącą geologii w języku angielskim

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 7 (BI2_K01). Student zachowuje otwartość na problematykę badawczą, systematycznie pogłębia wiedzę i potrafi ją wykorzystywać w praktyce

Efekt przedmiotowy 8 (BI2_K05). Student rozumie potrzebę wyznaczania priorytetów sobie i innym w trakcie pracy w grupie

Przedmiotowe efekty przypisane do wykładów (1-3)

Przedmiotowe efekty przypisane do ćwiczeń (4-8)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy

- na ocenę 2 (ndst.) student nie rozumie problematyki związanej z procesami geologicznymi oraz nie zna i nie rozumie wzajemnych powiązań między biologią a geologią. Student nie zna aktualnych problemów związanych z procesami geologicznymi

- na ocenę 3 (dst.) student w podstawowym stopniu rozumie zaawansowaną problematykę związaną z procesami geologicznymi i wzajemne powiązania między biologią a geologią. Posiada dostateczną wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć oraz w ograniczonym stopniu zna i rozumie zakres aktualnych problemów związanych z procesami geologicznymi

- na ocenę 4 (db.) student w zadowalającym stopniu rozumie zaawansowaną problematykę związaną z procesami geologicznymi i wzajemne powiązania między biologią a geologią. Na odpowiednim poziomie posiada wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć oraz w zadowalającym stopniu zna i rozumie zakres aktualnych problemów związanych z procesami geologicznymi

- na ocenę 5 (bdb.) student doskonale rozumie zaawansowaną problematykę związaną z procesami geologicznymi i wzajemne powiązania między biologią a geologią. W pełni posiada wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć oraz w doskonale zna i rozumie zakres aktualnych problemów związanych z procesami geologicznymi

Metody i kryteria oceniania w zakresie w zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.) student nie potrafi wykorzystywać posiadanej wiedzy z zakresu geologii, zbierać i interpretować danych z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednich wniosków dotyczących procesów geologicznych. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego dotyczącego zagadnień z zakresu geologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, a także nie umie wykorzystywać literatury dotyczącej geologii w języku angielskim

- na ocenę 3 (dst.) student na dostatecznym poziomie potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu geologii, zbierać i interpretować dane z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski dotyczące procesów geologicznych. Na dostatecznym poziomie potrafi także przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu geologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz dostatecznie potrafi wykorzystywać literaturę dotyczącą geologii w języku angielskim

- na ocenę 4 (db.) student na odpowiednim poziomie potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu geologii, zbierać i interpretować dane z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski dotyczące procesów geologicznych. Na odpowiednim poziomie potrafi także przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu geologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz w zadowalającym stopniu potrafi wykorzystywać literaturę dotyczącą geologii w języku angielskim

- na ocenę 5 (bdb.) student w pełni potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu geologii, zbierać i interpretować dane z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski dotyczące procesów geologicznych. Doskonale potrafi także przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu geologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz w pełni potrafi wykorzystywać literaturę dotyczącą geologii w języku angielskim

Metody i kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych:

- na ocenę 2 (ndst.) student nie posiada otwartości na problematykę badawczą, nie pogłębia systematycznie wiedzy i nie potrafi jej wykorzystywać w praktyce. Nie rozumie także potrzeby wyznaczania priorytetów sobie i innym w trakcie pracy w grupie

- na ocenę 3 (dst.) student na dostatecznym poziomie zachowuje otwartość na problematykę badawczą, dostatecznie pogłębia wiedzę i potrafi ją wykorzystywać w praktyce. Na dostatecznym poziomie rozumie potrzebę wyznaczania priorytetów sobie i innym w trakcie pracy w grupie

- na ocenę 4 (db.) student na odpowiednim poziomie zachowuje otwartość na problematykę badawczą, systematycznie pogłębia wiedzę i potrafi ją wykorzystywać w praktyce. W zadowalającym stopniu rozumie potrzebę wyznaczania priorytetów sobie i innym w trakcie pracy w grupie

- na ocenę 5 (bdb.) student w pełni zachowuje otwartość na problematykę badawczą, systematycznie pogłębia wiedzę i potrafi ją wykorzystywać w praktyce. Na wysokim poziomie rozumie potrzebę wyznaczania priorytetów sobie i innym w trakcie pracy w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kisiel
Prowadzący grup: Monika Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kisiel
Prowadzący grup: Monika Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5 ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładach - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 20 godzin

Przygotowanie prezentacji – 10 godzin

Przygotowanie do kolokwiów - 20 godzin

Konsultacje – 10 godzin

suma: 150 godzin [150/30=5] (odpowiednio 3 ECTS - ćwiczenia, 2 ECTS - wykład)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kisiel
Prowadzący grup: Monika Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS wykłady: 2

[1 ECTS=30 godzin]

udział w wykładach (bezpośredni kontakt w zwykładowcą): 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

konsultacje: 5 godzin

suma: 60 godzin [60/30=2]


ECTS ćwiczenia: 3

udział w ćwiczeniach (bezpośredni kontakt z wykładowcą): 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin

przygotowanie prezentacji: 10 godzin

przygotowanie do kolokwiów: 20 godzin

konsultacje – 10 godzin

suma: 90 godzin [90/30=3]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.