Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dyploma seminar III

General data

Course ID: WB-BI-54-03
Erasmus code / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Dyploma seminar III
Name in Polish: Seminarium magisterskie III
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 9.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

Efekty uczenia się: BI2_W05,BI2_W06,BI2_U02,BI2_U02,BI2_U09,BI2_K01,BI2_K07
Preliminary Requirements:

(in Polish) Pozytywna ocena z przedmiotów o tematyce biologii człowieka.

Short description: (in Polish)

Pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Full description: (in Polish)

Seminarium magisterskie III ma na celu przygotować dyplomantów i dyplomantki do napisania pracy oraz przygotowania się do egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy

EP1. Student zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z naukami biologicznymi, zna formy pozyskiwania funduszy na badania, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, planując prace badawcze

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności

EP2. Student potrafi zdobywać zdobywać rzetelne informacje ze źródeł elektronicznych

EP3. Student potrafi zaplanować samodzielne uczenie się przez całe życie

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

EP4. Student ma świadomość krytycznej oceny posiadanej wiedzy, potrafi zastosować ją praktycznie, a także brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy

9 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 90h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 60h

270h [270/30h = 9 ECTS]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawowym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Ponadto student ma obowiązek przesyłać materiały, o które poprosi prowadzący seminarium.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Alicja Budnik, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Jerzy Romanowski, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz, Joanna Nieczuja-Dwojacka
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Wanda Kłopocka, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Elżbieta Popowska-Nowak, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Group instructors: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Monika Fajfer
Group instructors: Monika Fajfer
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)