Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Field Course in Behavioural Methods (practice)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ANG-06cw
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Field Course in Behavioural Methods (practice)
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

The main aim of the course is to provide students with a hands-on experience in several field research techniques used in the study of animal behaviour. The students will not only perform assigned tasks, but also take part in planning the work and analyzing results, so they can get used to assessing the suitability of different methods to answering particular research questions, identifying their advantages and drawbacks and possible sources of bias. The experimental methods will provide an opportunity to focus on control goups, on what makes (and what does not make) a good control in a particular experiment. The course should also show students how important it is to carefully note every detail of the work and its outcome, label all recordings and samples immediately etc.

Pełny opis:

The main aim of the course is to provide students with a hands-on experience in several field research techniques used in the study of animal behaviour. The students will not only perform assigned tasks, but also take part in planning the work and analyzing results, so they can get used to assessing the suitability of different methods to answering particular research questions, identifying their advantages and drawbacks and possible sources of bias. The experimental methods will provide an opportunity to focus on control goups, on what makes (and what does not make) a good control in a particular experiment. The course should also show students how important it is to carefully note every detail of the work and its outcome, label all recordings and samples immediately etc.

We plan to be using the following methods:

- playback experiment: eliciting a respons of male tawny owls to recorded calls of conspecifics

- ultrasound detector study: analysis of the pattern of evening emergence of serotine or noctule bats from a day roost and/or recording of echolocation activity along a transect

- cafeteria test with video recording: testing the ability to tell empty from full wallnuts and peanuts in crows

- predator/novelty response study: audio and video recording of the response of blue and/or great tits to a dummy snake and a non-animal object of similar size and moement

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Fuszara
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)