Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Environmental economics

General data

Course ID: WB-IS-36-08-cw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Environmental economics
Name in Polish: Ekonomia środowiska
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla III roku inżynierii środowiska
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

IS1P_W02; IS1P_U01; IS1P_U13; IS1P_U14; IS1P_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość krajowych i regionalnych problemów ochrony środowiska

Short description:

Level: basic

Goals: Student knows principles of environmental economics, understands demand of interference to free market (correcting externalities) and knows law and market-based instruments and institutions financing environmental protection in Poland

Full description:

Basic instruments of environmental policies and natural resources management, correcting of market failures (externalities), economic aspects of sustainable development, financing of environmental protection projects, economic effects of international conventions and EU directives, environmental cost and benefits of investment

Bibliography:

Literature in English:

1. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (ed.), Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision Makers, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, 1995, 2000,

2. Garrod G., Willis K., Economic Valuation of the Environment. Methods and Case Studies, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna podstawowe pojęcia ekonomii środowiska, rozumie problem efektów zewnętrznych i sposoby ich korygowania,

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 3. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Assessment methods and assessment criteria:

Evaluation criteria:

(1) Knowledge:

note 2 (insufficient): the lack of basic knowledge in environmental economics,

note 3 (sufficient): student has limited basic knowledge in environmental economics,

note 4 (good): student has basic knowledge in environmental economics, with not full knowledge on measures of externalities correcting and environmental policies instruments,

note 5 (very good): student has full basic knowledge in environmental economics, taking into account knowledge on measures of externalities correcting and environmental policies instruments,

(2) Skills:

note 2 (insufficient): student is unable to provide initial economic analysis of undertaken engineering activities,

note 3 (sufficient): student has limited ability to provide initial economic analysis of undertaken engineering activities,

note 4 (good): student has an ability to provide initial economic analysis of undertaken engineering activities,

note 5 (very good): student has a very good ability to provide initial economic analysis of undertaken engineering activities,

(3) Competencies:

note 2 (insufficient): student has not awareness of importance and does not understand economical aspects and effects of engineering activities,

note 3 (sufficient): student has limited awareness of importance and understand of economical aspects and effects of engineering activities,

note 4 (good): student has awareness of importance and well understand of economical aspects and effects of engineering activities,

note 5 (very good): student has awareness of importance and perfectly understand of economical aspects and effects of engineering activities,

Final note:

- activity on lessons,

- colloquium.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Second trimester 2019/20" (past)

Time span: 2020-01-02 - 2020-03-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Level: basic

Goals: Student knows principles of environmental economics, understands demand of interference to free market (correcting externalities) and knows law and market-based instruments and institutions financing environmental protection in Poland

Full description:

Basic instruments of environmental policies and natural resources management, correcting of market failures (externalities), economic aspects of sustainable development, financing of environmental protection projects, economic effects of international conventions and EU directives, environmental cost and benefits of investment

Bibliography:

Literature in English:

1. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (ed.), Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision Makers, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, 1995, 2000,

2. Garrod G., Willis K., Economic Valuation of the Environment. Methods and Case Studies, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999.

Wymagania wstępne:

Knowledge about national and regional problems of environmental protection

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk
Group instructors: Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Level: basic

Goals: Student knows principles of environmental economics, understands demand of interference to free market (correcting externalities) and knows law and market-based instruments and institutions financing environmental protection in Poland

Full description:

Basic instruments of environmental policies and natural resources management, correcting of market failures (externalities), economic aspects of sustainable development, financing of environmental protection projects, economic effects of international conventions and EU directives, environmental cost and benefits of investment

Bibliography:

Literature in English:

1. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (ed.), Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision Makers, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, 1995, 2000,

2. Garrod G., Willis K., Economic Valuation of the Environment. Methods and Case Studies, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999.

Wymagania wstępne:

Knowledge about national and regional problems of environmental protection

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Damian Panasiuk
Group instructors: Damian Panasiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punkty ECTS: 2

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Suma - 45 godz.

Liczba ECTS: 45 godz. /30(25) godz. = 2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Level: basic

Goals: Student knows principles of environmental economics, understands demand of interference to free market (correcting externalities) and knows law and market-based instruments and institutions financing environmental protection in Poland

Full description:

Basic instruments of environmental policies and natural resources management, correcting of market failures (externalities), economic aspects of sustainable development, financing of environmental protection projects, economic effects of international conventions and EU directives, environmental cost and benefits of investment

Bibliography:

Literature in English:

1. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (ed.), Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and Decision Makers, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, 1995, 2000,

2. Garrod G., Willis K., Economic Valuation of the Environment. Methods and Case Studies, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999.

Wymagania wstępne:

Knowledge about national and regional problems of environmental protection

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)