Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Laboratory of environmental technologies

General data

Course ID: WB-IS-II-12-09lab
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Laboratory of environmental technologies
Name in Polish: Laboratorium technologii środowiskowych
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I r. II stopnia IS
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

IS2P_W01 IS2P_W08 IS2P_U02 IS2P_U06 IS2P_U08 IS2P_U12

Preliminary Requirements:

Environmental protection, Environmental technologies

Full description:

The class is designed to familiarize students with basic microbiological research techniques and basic technological processes.

Scope of topics:

1. Microbiology of wastewater.

2. Technologies of bioremediation of soils.

3. Technologies of waste stabilization and solidification.

4. The process of bioleaching heavy metals from waste.

5. Antibiotic resistance

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Learning outcomes in terms of knowledge:

Effect 1. The student understands to an in-depth degree the issues of environmental technologies applied in the field of environmental engineering.

Effect 2. The student understands in a deeper degree issues concerning wastewater treatment and methods of environmental research.

Learning outcomes in terms of skills:

Effect 3. The student is able to apply advanced techniques and research tools of environmental engineering in biological and chemical processes.

Effect 4 The student is able to independently plan and carry out the process of self-education and direct the work of a team, cooperate with others in teamwork and take the leading role in teams.

Effect 5: The student is able to use in-depth methods of environmental research.

Effect 6 The student is able to work independently and cooperate in a team on a given task.

ECTS Description:

participation in exercises 30 hrs.

preparation to classes 30 hrs.

total number of hours 60 [60/30 = 2].

Assessment methods and assessment criteria:

Preparation for class, reports, oral answers, class attendance (one excused absence possible).

Assessment 2 (insufficient) The student does not understand issues related to environmental technologies; does not understand issues related to wastewater treatment and environmental research methods; is not able to apply advanced environmental engineering research techniques and tools; is not able to plan and carry out self-learning processes independently and to lead teamwork, cooperate with others in teamwork and take a leading role in teams; is not able to make in-depth use of issues related to environmental research methods; is not able to work independently and cooperate in a team on a given task.

Assessment 3 (sufficient) The student has a basic understanding of environmental protection technologies; understands issues related to wastewater treatment and environmental research methods; is able to apply advanced environmental engineering research techniques and tools; can independently plan and carry out self-study processes and manage teamwork, cooperate with others in teamwork and take a leading role in teams; can make sufficient use of issues related to environmental research methods; can work independently and cooperate in a team on a given task.

Assessment 4 (good) The student has a good understanding of environmental technologies; understands issues related to wastewater treatment and environmental research methods; is able to apply advanced environmental engineering research techniques and tools; is able to plan and carry out self-learning processes independently and to lead teamwork, interact with others in teamwork and take a leading role in teams; is able to make good use of issues related to environmental research methods; is able to work well independently and to cooperate in a team on a given task.

Assessment 5 (very good) The student understands issues related to environmental technologies to an advanced degree; understands issues related to wastewater treatment and environmental research methods; is able to apply advanced environmental engineering research techniques and tools; is able to plan and carry out self-study processes independently and to lead teamwork, interact with others in teamwork and take a leading role in teams; is able to use issues related to environmental research methods to a very good degree; is able to work independently and to cooperate in a team on a given task.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Dorota Andrzejewska-Górecka, Dominik Wojewódka
Group instructors: Dorota Andrzejewska-Górecka, Dominik Wojewódka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The classes aim to familiarize students with the basic techniques of microbiological research and basic technological processes.

Topics range:

1. Waste microbiology.

2. Soil bioremediation technologies.

3. Technologies for stabilization and solidification of waste.

4. Heavy metals bioleaching process from waste.

5. Antibiotic resistance

Full description:

Topics range:

1. Exercise regulations, workplace instructions, OHS training. Preparation of reagents and substrates. Waste microbiology. Investigation of ammonification and denitrification abilities of microorganisms living in sewage.

2. Waste microbiology. Study on the ability to break down starch, cellulose and reduce sulphates of microorganisms living in wastewater.

3. Bioremediation of land contaminated with petroleum products.

4. Waste stabilization and solidification technologies.

5. Bioleaching of heavy metals from wastewater.

6. Antibiotic resistance

7. Final test

Bibliography:

B. Zadroga, K. Olańczuk-Neyman – Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego, Wyd. Politechniki Gdańskiej 2001

EPA 2006 “Engineering Issue: In Situ and Ex Situ Biodegradation Technologies for Remediation of Contaminated Sites”, EPA-625-R-06-015.

Hazen, T.C. 2010 – “In Situ Groundwater Bioremediation”, Chapter 13 in Part 24 of the Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-77587-4, p 2584-2596.

International Centre for Soil and Contaminated Sites (ICSS) 2006. Manual for Biological Remediation Techniques.

E. Klimiuk, M. Łebkowska - Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2003

G. vanLoon, C. Duffy - Chemia środowiska, PWN Warszawa 2007

Aleksandra Ziembińska, Anna Węgrzyn. Laboratorium Mikrobiologiczne. Wybrane ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i stosowanej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Błaszczyk M. K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Krystyna Kowal, Zdzisława Libudzisz, Zofia Żakowska.

Mikrobiologia techniczna tom 1. Wyd. Naukowe PWN, 2012..

Krystyna Kowal, Zdzisława Libudzisz, Zofia Żakowska.

Mikrobiologia techniczna tom 2. Wyd. Naukowe PWN, 2012.

Wymagania wstępne:

Knowledge of environmental engineering, environmental technologies, and biology and chemistry.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 19 places more information
Coordinators: Dominik Wojewódka
Group instructors: Dominik Wojewódka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 26 places more information
Coordinators: Dominik Wojewódka
Group instructors: Dominik Wojewódka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Laboratory - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Dominik Wojewódka
Group instructors: Dominik Wojewódka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS Description:

participation in exercises 30 hrs.

preparation to classes 30 hrs.

total number of hours 60 [60/30 = 2].

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)