Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Economics of water supply and wastewater treatment

General data

Course ID: WB-IS-II-21-05-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Economics of water supply and wastewater treatment
Name in Polish: Ekonomika zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków
Organizational unit: Faculty of Biology and Environmental Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

IS2P_W01; IS2P_U05; IS2P_U12; IS2P_U16; IS2P_K01; IS2P_K02

Short description: (in Polish)

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Full description: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student zna problemy ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2 - przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich student potrafi dostrzegać ich aspekty ekonomiczne,

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 3 - student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód oraz zasięgania opinii ekspertów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WYKŁAD

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

- ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z niepełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z pełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

(2) Umiejętności:

- ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 3 (dst): student potrafi, w ograniczonym stopniu, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 4 (db): student potrafi poprawnie opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich, podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

(3) Kompetencje:

- ocena 2 (ndst): student nie ma świadomości ważności i nie rozumie ekonomicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,

- ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 4 (db): student ma świadomość ważności i dobrze rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 5 (bdb): student ma bardzo dobrą świadomość ważności i doskonale rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej.

Ocena końcowa:

- aktywność na zajęciach,

- egzamin pisemny, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

ĆWICZENIA

Kryteria oceniania:

(1) Wiedza:

- ocena 2 (ndst): brak podstawowej wiedzy z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,

- ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z niepełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową wiedzę z ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, z pełną wiedzą dotyczącą ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

(2) Umiejętności:

- ocena 2 (ndst): student nie potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 3 (dst): student potrafi, w ograniczonym stopniu, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 4 (db): student potrafi poprawnie opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich, podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi opracować wstępną analizę ekonomiczną działań inżynierskich podejmowanych w zakresie urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

(3) Kompetencje:

- ocena 2 (ndst): student nie ma świadomości ważności i nie rozumie ekonomicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,

- ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu ma świadomość ważności i rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 4 (db): student ma świadomość ważności i dobrze rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

- ocena 5 (bdb): student ma bardzo dobrą świadomość ważności i doskonale rozumie ekonomiczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej.

Ocena końcowa:

- aktywność na zajęciach,

- kolokwium pisemne, punktacja:

>50% - 3,0

>60% - 3,5

>70% - 4,0

>80% - 4,5

>90% - 5,0.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstaw ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Rafał Miłaszewski
Group instructors: Rafał Miłaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punkty ECTS: 1

Udział w zajęciach: - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.

Suma – 30 godz.

Liczba ECTS: 30 godz. /30 godz. = 1 ETCS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Zasoby wodne i ich wykorzystanie, koszty środowiskowe, zasobowe oraz ich internalizacja za pomocą opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza efektywności kosztowej systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, organizacja i zarządzanie sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Bibliography: (in Polish)

WYKŁAD

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

ĆWICZENIA

Literatura podstawowa:

1. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M. Cygler i R. Miłaszewski (red.), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008

2. Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2. Poskrobko B. i Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)