Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Translatorium: Concept of truth

General data

Course ID: WF-FI-1123-TRAJFI23
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Translatorium: Concept of truth
Name in Polish: Translatorium: Concept of truth
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

philosophy

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W03

FI1_U06

FI1_U07

FI1_U11

FI1_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Full description: (in Polish)

Translatorium poświęcone tłumaczenie tekstów filozoficznych, w których omawiane jest pojęcie prawdy.

Bibliography: (in Polish)

Michael Dummett, „Truth”, w: Truth and Other Enigmas, Harvard University Press, Year: 1978, str. 1-24.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

- student identyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu filozofii współczesnej w języku angielskim, student rozróżnia podstawowe kierunki badawcze związane z filozofią współczesną, student krytycznie analizuje dostępne opracowania w języku angielskim.

Umiejętności

- student potrafi samodzielnie tłumaczyć tekst filozoficzny z języka angielskiego na język polski.

Kompetencje

- student uczestniczy w dyskusji, wyraża własne opinie, uwzględnia zdanie innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 16 places more information
Coordinators: Jan Filcek
Group instructors: Jan Filcek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 godzin - uczestnictwo w translatorium


25 godzin - samodzielna lektura


20 godzin - przygotowanie do zajęćW sumie 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Translatorium poświęcone tłumaczenie tekstów filozoficznych, w których omawiane jest pojęcie prawdy.

Bibliography: (in Polish)

Michael Dummett, „Truth”, w: Truth and Other Enigmas, Harvard University Press, Year: 1978, str. 1-24.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)