Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin language 2

General data

Course ID: WF-FI-12-LAC2
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Latin language 2
Name in Polish: Język łaciński 2
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W05

FI1_U16

FI1_K11

Short description:

The aim of the course is knowledge of the Latin at a basic level . After the first year of the course the student should:

- Read and translate simple texts

- determine known grammatical forms

- Translate a single sentence from Polish into Latin

- Memorize known sentences and Latin phrases and learned vocabulary

Full description:

Obligatory classes of the Latin - 30 hours per semester , 60 hours per year .

Grading - tests .

Students get to know basic rules of grammar and a specific set of vocabulary. The participians should master technique allowing to conduct independent research .

They learn also the rich set of vocabulary, proverbs, phrases, texts of selected prayers and carols in Latin

Bibliography:

Textbooks and dictionaries:

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa Complementary reading list:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

knowledge

student knows: the basic issues of the Latin language, concepts and terms in the area of philosophy, the history of the Latin language and its impact on development and j.europejskie j.polskiego, maxims, sayings, abbreviations, the student becomes familiar with the etymology of words

Skills:

the school year the student: correctly read and interpret dictionary with simple texts recognizes and identifies the first known Latin inflected recognizes syntactic constructions

translates simple sentences from Latin to Polish

Competencies:

student is capable of further self-expanding knowledge of Latin and appreciates a basic knowledge of the language and the possibility of its use in the study of philosophy and scientific research in the field of philosophy.

ECTS:

participation in the exercises: 30 hours

Total Hours: 30 [30/30 = 1]

Number of ECTS credits per semester: 1

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

- an assessment of the student’s preparation for each week’s classes

- passing all quick-check tests

- the student’s activity in class

Assessment methods:

Current evaluation- checking home writing assignments (2-5, pass or no)

- evaluation of the student’s preparation for class (pass or no)

- evaluation of quick-check tests – 50% - 3 - is a pass; 90% - 5

- final test at the end of the semester (2-5, 35% is a grade of dst –D)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)