Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Mentoring 1

General data

Course ID: WF-FI-12-MEN1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Mentoring 1
Name in Polish: Mentoring 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U02;

FI1_U06; FI1_U09; FI1_K03;

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Bibliography: (in Polish)

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii, zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury.

Student samodzielnie zdobywa wiedzę , trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach, zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne, na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 5 hours, 1 places more information
Coordinators: Dariusz Piętka, Michał Wagner
Group instructors: Dariusz Piętka, Michał Wagner
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Bibliography: (in Polish)

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 5 hours, 6 places more information
Coordinators: Adam Cebula, Marek Porwolik
Group instructors: Adam Cebula, Marek Porwolik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej poprzez wyjaśnienie trudności, z którymi borykają się w trakcie prowadzonych nad nią prac. Spotkania mają dotyczyć konkretnych problemów metodycznych, językowych i metodologicznych, nie wyłączając jednak perspektywy ogólnej. W razie konieczności omówione mogą być zagadnienia teoretyczne, które będą miały przełożenie na konkretną praktykę badawczą.

Bibliography: (in Polish)

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

Kotarbński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)