Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Translatorium - The Reception of the Lvov-Warsaw School in the 21st Century

General data

Course ID: WF-FI-123-TRA-JFI22
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Translatorium - The Reception of the Lvov-Warsaw School in the 21st Century
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

philosophy

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06;


Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Short description: (in Polish)

Translatorium poświęcone tłumaczeniu artykułów naukowych stanowiących XXI-wieczną recepcję Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Full description: (in Polish)

Dokonania przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wzbudziły zainteresowanie nie tylko środowiska filozoficznego w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Celem translatorium będzie analiza oraz tłumaczenie anglojęzycznych prac badaczy dorobku Szkoły. Pod uwagę weźmiemy artykuły, które ukazały się w XXI wieku.

Bibliography: (in Polish)

- The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński (red.), Vienna 2017.

- Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, J. Kaczmarek, R. Kleszcz (red.), Łódź 2016.

- The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy, S. Lapointe, J. Woleński, M. Mathieu, W. Miśkiewicz (red.), Dordrecht 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

- student identyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu filozofii współczesnej w języku angielskim, student rozróżnia podstawowe kierunki badawcze związane z filozofią polską, student krytycznie analizuje dostępne opracowania w języku angielskim.

Umiejętności

- student potrafi samodzielnie tłumaczyć tekst filozoficzny z języka angielskiego na język polski.

Kompetencje

- student uczestniczy w dyskusji, wyraża własne opinie, uwzględnia zdanie innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Translatorium, 30 hours, 16 places more information
Coordinators: Jan Filcek
Group instructors: Jan Filcek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Translatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 godzin - uczestnictwo w translatorium

25 godzin - samodzielna lektura

20 godzin - przygotowanie do zajęć


W sumie 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Translatorium poświęcone tłumaczeniu artykułów naukowych stanowiących XXI-wieczną recepcję Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Full description: (in Polish)

Dokonania przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wzbudziły zainteresowanie nie tylko środowiska filozoficznego w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Celem translatorium będzie wstępna analiza oraz tłumaczenie anglojęzycznych prac badaczy dorobku Szkoły. Pod uwagę weźmiemy artykuły, które ukazały się w XXI wieku.

Bibliography: (in Polish)

- The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński (red.), Vienna 2017.

- Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, J. Kaczmarek, R. Kleszcz (red.), Łódź 2016.

- The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski’s Philosophical Legacy, S. Lapointe, J. Woleński, M. Mathieu, W. Miśkiewicz (red.), Dordrecht 2009.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)