Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin language 3

General data

Course ID: WF-FI-13-LAC3
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Latin language 3
Name in Polish: Język łaciński 3
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

FI1_W03

FI1_K05

FI1_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) zaliczony lektorat z języka łacińskiego 1 i 2

Short description:

The aim of the course is continuing educaation.

After the second year of the course the student should:

- translate and unterstand longer texts

- determine known grammatical forms

- direct attention to the correct language translation

- Memorize known sentences and Latin phrases and learned vocabulary

Full description:

Obligatory classes of the Latin - 30 hours per semester , 60 hours per year.

Grading - tests.

Students become skilful at translation of Latin texts. They should know the available dictionaries and grammar textbooks to be able to use them freely .

Selected vocabulary will be presented with both the Polish and the ancient Greek translation (starts course of Greek) .

Bibliography:

Textbooks and dictionaries:

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa

- any descriptive Latin grammar

- Disce puer - Podręcznik do łaciny średniowiecznej

- J. Sondel - Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

- A. Jougan - Słownik kościelny łacińsko - polski

Complementary reading list:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

1. the student is able to account for the grammatical structures introduced in the 3th semester, 2. develops the translation technique; 3. knows elements of ancient culture

Abilities:

4. the student is able to look up, assess and use the information found in dictionaries and grammar rules in an efficient way; 5. notices relationship between particular sentence elements and the text as a whole and is able to analyze the full sentence as such; 6. finds relevant information in the text

Competences:

The student – 7. realizes the importance of knowing the language; 8. is aware of the significance of a substantive comment; 9. is open to the ideas and criticism of others; 10. acquires and evaluates new information without the help of others

ECTS:

participation in classes 15x1,5h = 22,5 h

preparation for classes 15 x 0,5h = 7,5 h

total 30 [ 30/30 (25) = 1]

liczba ECTS: 1

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

- an assessment of the student’s preparation for each week’s classes

- passing all quick-check tests

- the student’s activity in class

Assessment methods:

Current evaluation- checking home writing assignments (2-5, pass or no)

- evaluation of the student’s preparation for class (pass or no)

- evaluation of quick-check tests – 50% - 3 - is a pass; 90% - 5

- final test at the end of the semester (2-5, 35% is a grade of dst –D)

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin


suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka łacińskiego to ćwiczenia - po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Studenci powinni poznać dostępne słowniki i gramatyki, aby móc z nich swobodnie korzystać.

Wybrane słownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu filozofii przedstawiane będzie zarówno z polskim jak i starogreckim.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki i słowniki:

J.Ryba, E.Wolanin, A. Klęczar: Homo Romanus I. Podręcznik do nauki j. łacińskiego i kultury antycznej, Kraków 2018

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa

- dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego

- Disce puer - Podręcznik do łaciny średniowiecznej

- J. Sondel - Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

- A. Jougan - Słownik kościelny łacińsko - polski

literatura uzupełniajaca:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin


suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka łacińskiego to ćwiczenia - po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Studenci powinni poznać dostępne słowniki i gramatyki, aby móc z nich swobodnie korzystać.

Wybrane słownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu filozofii przedstawiane będzie zarówno z polskim jak i starogreckim.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki i słowniki:

J.Ryba, E.Wolanin, A. Klęczar: Homo Romanus I. Podręcznik do nauki j. łacińskiego i kultury antycznej, Kraków 2018

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa

- dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego

- Disce puer - Podręcznik do łaciny średniowiecznej

- J. Sondel - Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

- A. Jougan - Słownik kościelny łacińsko - polski

literatura uzupełniajaca:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)