Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Human/animal relationships and moral progress

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-POLLO2-WM
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Human/animal relationships and moral progress
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02 FI2_W10 FI2_W11

FI2_U03 FI2_U06 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U13

FI2_K08

Skrócony opis:

• Non human animals are part of human life in many ways. As a matter of fact, human civilization could not be possibile without the extensive use that Homo sapiens sa made of non human species. In the last two centuries human-animal relationships have been more and more under scrutiny of critical reflection and philosophical thinking in order to propose their reform. Human/animal relationships are nowadays part of a process of moral reformation and, in a sense, they can be regarded as a part of moral progress. The course will focus on the idea of reform of human/animal relationships as moral progress through both an examination of the idea of moral progress in its philosophical underpinnings and theoretical aspects and an analysis of animal ethics theories and their outcomes in daily life contexts of human/animal interactions.

Pełny opis:

1. Human/animal relationships: biological evolution and cultural history (6 hours)

2. The nature of ethics and the idea of moral progress (6 hours)

3. Animal ethics as moral progress (6 hours)

4. Animal ethics in real life (6 hours)

5. The future of human/animal relationships (6 hours)

Literatura:

- De Grazia. David. 2002. Animal rights. A very short introduction, Oxford: Oxford U.P.

- Jamieson. Dale. 2003. Morality's Progress: Essays on Humans, Other Animals, and the Rest of Nature. Oxford: Clarendon Press.

- Midgley. Mary. 1983. Animals and Why They Matter, Athens: University of Georgia Press

- Shipman. Pat. 2011, The animal connection. A new perspective on what makes us human, New York: W.W. Norton & Co.

- Singer. Peter. 1995. Animal Liberation. London: Pimlico

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Students will gain knowledge human/animal relationships as moral progress through both an examination of the idea of moral progress in its philosophical underpinnings and theoretical aspects and an analysis of animal ethics theories and their outcomes in daily life contexts of human/animal interactions.

Metody i kryteria oceniania:

Methods of knowledge verification: Students are obliged to write a philosophical essay. The grade will depend on the student's ability to express and prove his/her point of view on the essay's subject.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)