Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PROPF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U09; K_K01; K_K02; K_K06; K_K08; K_K09; K_K10

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie jaką dziedziną wiedzy jest filozofia, jak kształtowało się myślenie filozoficzne na przestrzeni wieków, zna podstawowe nurty filozoficzne i rozumie ich idee w paradygmacie realne - idealne. Zna i potrafi wymienić najważniejszych myślicieli i filozofów od starożytności do współczesności. Umie że zrozumieniem czytać i omawiać podstawowe dla kultury humanistycznej teksty filozoficzne.

Umiejętności: student potrafi zrozumieć i wyjaśnić podstawowe przedstawione na zajęciach definicje filozofii, metafizyki i ontologii, potrafi omówić kluczowe problemy filozoficzne (prawda, poznanie, etyka, Bóg, wolność) w perspektywie historyczno-filozoficznej. Słucha ze zrozumieniem ustnych prezentacji tematów zajęć, idei i argumentów dotyczących powstania filozofii jako nauki i stanowiących ją głównych tematów. Potrafi uzasadnić i znaleźć argumenty na rzecz uprawiania filozofii zarówno jako nauki jak i egzystencjalnej refleksji nad światem.

Kompetencje: znajomość podstawowej wiedzy na temat tego czym jest filozofia jako nauka i jaką zajmuje się problematyką. Student ma zdolność racjonalnej argumentacji na rzecz zajmowania się filozofią i jej konkretnych zastosowań zarówno w sytuacjach egzystencjalnych jak i rozwiązywaniu problemów społecznych.

ECTS:

udział w wykładzie - 50

przygotowanie do wykładu i lektura zadanych tekstów - 70

konsultacje - 10

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.