Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Praca z rodziną, dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne, tajemnice rodzinne)

General data

Course ID: WF-P-OD-M7PzR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Praca z rodziną, dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne, tajemnice rodzinne)
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Working with the family with children and adolescents. The importance of trans-generational messages and family secrets. Introduction to the genogram - discovering its usefulness and applicability in working with the family in ODA - creating and analyzing your own family tree.

Full description:
Bibliography:

I.Monografie dostępne w języku polskim:

1.Yrjő. O. Alanen:Schizofrenia i leczenie dostosowane do potrzeb. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000

2.Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil: OTWARTE DIALOGI. Antycypacje. Szanowanie inności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na siecispołecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 2018.

3.Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil: Dialogi sieci społecznych. Wydanie drugie. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2018.

II.Wybrane artykuły dostępne w języku polskim:

1.Seikula J.: W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia.Psychoterapia,2013;

2 (165):13-27.2.Kłapciński M., Rymaszewska J.: Podejście terapeutyczne oparte na Otwartym Dialogu –o fenomenie skandynawskiej psychiatrii. Psychiatria Polska, 2015; 49 (6): 1179-1190

3.Krawczyk A.,Solarz A., Wciórka J.: Otwarty dialog w kryzysie psychotycznym. Medycyna Praktyczna Psychiatria, 2015; 2: 84–91

4.WojtyńskaR., SzcześniakD., KłapcińskiM., SchützeW.:Zespół odzwierciedlająco -komentujący jako element sieci społecznej w podejściu Otwartego Dialogu. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2015; 24: 137-146.

5.Ciuńczyk I. Spojrzenie psychiatry praktyka na Otwarty Dialog. Psychiatria, 2015; 8: 23-25.

6.Lisińska-Jarża A., Piróg B.: Miejsce otwartego dialogu w praktyce klinicznej: ograniczenia, kierunki rozwoju, perspektywy.Medycyna PraktycznaPsychiatria, 2016; 3: 61–69.

7.Wallner R., Kłapciński M. Model leczenia zaburzeń pourazowych w podejściu Otwartego Dialogu (ODA) na przykładzie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2018; 27 (1): 147-160.

III.Wybrane artykuły dostępne w języku angielskim:

1.Aaltonen J., Seikkula J., Lehtinen K.: The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: I. The incidence of non-affective psychosis and prodromalstates.Psychosis,2011; 3 (3):179-191.

2.Seikkula J., Alakare B., Aaltonen J.: The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: II.Long term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care . Psychosis, 2011; 3 (3): 192-204.

3.Schütze W.: Open Dialogue as a contribution to a healthy society: possibilities and limitations. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2015; 24:86-90.

4.Bergström T., (...),Seikkula J.: The long term use of the psychiatric services within the Open Dialogue treatment system after first-episode psychosis.Psychosis, 2017; 9 (4): 1-12.

Assessment methods and assessment criteria:

Assessment methods: test exam at the end of studies; the material from the lectures and the indicated references apply.

Knowledge: to grade 2 (N / A): The student is not able to characterize or even list the basic concepts of the ODA approach and has no structured knowledge of the main issues

to grade 3 (dst.): The student is able to list the basic concepts of the ODA approach without detailed characteristics, but he does not do it efficiently, and his verbal or written statements show significant gaps in this knowledge. The student has partial knowledge of ODA issues - they are not ordered

to get 4 (good): the student is able to exchange and characterize the basic concepts of the ODA approach quite efficiently and in a manner that proves quite extensive knowledge and has an orderly knowledge of the main issues.

to grade 5 (very good): the student is able to exchange and characterize concepts from the area of ​​the ODA approach very efficiently and in a way that proves vast knowledge and has a very well-ordered knowledge of the main issues.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska, Bożena Portacha
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska, Bożena Portacha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)