Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych

General data

Course ID: WF-P-PSRIIPU-PZKPP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Słuchacze poznają podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych – od etapu rozpoznawania potrzeb w danym środowisku, poprzez planowanie, wdrażanie, realizację aż po ewaluacje. Przedstawione zostają najważniejsze modele ewaluacyjne.

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć przedstawione zostaną przyjęte w profesjonalnej profilaktyce poziomy oddziaływań – profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. Przeanalizowane będą także etapy rozwoju człowieka z uwzględnieniem płci. Przedstawiony będzie dialog jako przydatny element cyklu życiowych zmian.

Przeanalizowane będą ponadto kryteria jakości programów profilaktycznych (obiecujący, dobrej praktyki, modelowy) oraz zasady dobierania odpowiednich strategii (informacyjna, edukacyjna, alternatywna, interwencyjna).Podjęta będzie również tematyka diagnozowanie problemów.

Bibliography: (in Polish)

Dziewiecki M. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2003.

Gaś Z.,B.,Program wychowawczo- -profilaktyczny szkoły Opracowywanie i ewaluacja, http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zbigniew-Ga_Program.pdf

Grzelak S. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009.

Mellibruda L. Profilaktyka problemowa, „Remedium” nr 6, 1998, s. 2-4.

Wojcieszek K. A., Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2013, s. 85-88.

Wojcieszek K., A., Niedoceniane możliwości profilaktyki - krótkie interwencje profilaktyczne: (esej profilaktyczny) Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 6, 175-181 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zrozumienie mechanizmów odziaływań w różnych środowiskach i okolicznościach.

Zrozumienie celów i możliwości profilaktyki.

Zrozumienie „paradoksu prewencyjnego” czyli rozumienie błędnego podejścia i koncentrowania się tylko na uzależnionych i zaawansowanych w szkodliwym oddziaływaniu społecznym.

Pojęcie ryzykownego zachowania w wydaniu tzw. zwykłych ludzi.

Zrozumienie możliwości nowoczesnych odziaływań profilaktycznych.

Zrozumienie potrzeby głębszej zmiany kulturowej, w odniesieniu do ryzykownych zachowań.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przedstawić podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

 na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe zasad konstruowania programów profilaktycznych i omówić podejścia naukowe ich dotyczące

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 4 hours more information
Coordinators: Irena Grochowska
Group instructors: Irena Grochowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)