Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Rozwój i zaburzenia osobowości

General data

Course ID: WF-P-PSRIIPU-RZO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Rozwój i zaburzenia osobowości
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes


K_W01 ,


K_U01

K_K01 K_K07

Short description: (in Polish)

Główne orientacje teoretyczne w psychologii osobowości - podejście teorii cech, psychodynamiczne, teorii uczenia się, humianistyczne, poznawcze

Podstawowe pojęcia psychologii Ja

Full description: (in Polish)

Wiedza

Posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą opisanie podstawowych podejść w psychologii osobowości

zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii klinicznej i psychopatologii

Zna mechanizmy regulujące zachowanie człowieka

Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów samokontroli i samoregulacji w psychologii osobowości

Ma uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki w stresie, chorobie, zaburzeniach osobowości(procesy poznawcze, emocje, zachowanie)

Umiejętności

Potrafi opisać rozwój osobowości z perspektywy wybranych podejść (psychodynamicznego, humanistycznego, poznawczego)

Dysponując kryteriami diagnostycznymi potrafi wskazać poszczególne zaburzenia osobowości

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychopatologii do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań

Kompetencje

Przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej;

okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami

Bibliography: (in Polish)

Cierpiałkowska, L. (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań: Wydawnictwo UAM

Garson, R.C., Butcher, J.N., Mineczka, S. (2003). Psychologia zaburzeń., Gdańsk: GWP

Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: PZWL

Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge

The Student has knowledge concerning the functioning of the human being and the factors affecting its normal/abnormal behavior

The Student has enhanced and extended expertise in issues identification and characterization of personality disorders

The Student called the relationship between the properties of individual and social behavior characteristics

Skills

The Student has in-depth observation of human behavior skills and knows how to describe the psychological mechanisms underlying these behaviors.

The Student is able to use and integrate theoretical knowledge to analyze the functioning of specific units

Social competence

Understands the need to develop its own personality in order to adapt to the environment

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych podejść w psychologii osobowości oraz psychologicznych machanizmów regulujących zachowanie człowiekaw, a także w kwestiach dotyczacych różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki w stresie, chorobie, zaburzeniach osobowości, zna kryteria potrzebne w diagnozowaniu poszczególnych zaburzeń osobowości

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych podejść w psychologii osobowości oraz psychologicznych mechanizmów regulujących zachowanie człowieka, a także w kwestiach dotyczących różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki w stresie, chorobie, zaburzeniach osobowości, potrafi wskazać kryteria potrzebne w diagnozowaniu poszczególnych zaburzeń osobowości

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe podejścia w psychologii osobowości oraz psychologiczneh mechanizmy regulujące zachowanie człowieka, zna różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania jednostki w stresie, chorobie, zaburzeniach osobowości, w oparciu o wybrane kryteria potrafi opisać konkretne zaburzenie osobowości

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)