Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Uzależnienia - podstawowe mechanizmy uzależnień

General data

Course ID: WF-P-PSRIIPU-UPMU
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Uzależnienia - podstawowe mechanizmy uzależnień
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach wykładu analizowane są podstawowe mechanizmy uzależnień, ich przyczyny, przebieg oraz sposoby diagnozowania. Przeanalizowane zostaną także problemy dotyczące przebiegu uzależnienia – od eksperymentowania do ciężkich powikłań somatycznych i psychicznych. Przedstawione zostaną także uzależnienia od hazardu, internetu, pracoholizm.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest analiza psychologicznych koncepcji mechanizmów uzależnienia, ujmowanych przede wszystkim jako przejawy działania mechanizmów zakorzenionych w strukturze psychofizycznej człowieka.

Wśród problemów w życiu osoby uzależnionej w wykładzie zwrócono uwagę na kilka szczególnie istotnych: samozniszczenie alkoholika, wskazujące na poważne uszkodzenie instynktu samozachowawczego; występowanie tzw. głodu alkoholowego o dużym nasileniu, dającego poczucie przymusu wewnętrznego; brak zdolności do skutecznej samokontroli powstrzymującej picie i powtarzające się niepowodzenia prób zaprzestania picia; głębokie uszkodzenie podstaw kontaktów społecznych; gotowość do naruszania norm społecznych i wartości, gdy znajdą się w konflikcie z dążeniem do picia.

Mechanizmy uzależnienia powstają na skutek intensywnego działania psychofarmakologicznego alkoholu Tworzą one podstawowe przyczyny patologicznego picia u osób uzależnionych oraz załamywania się prób powstrzymywania się od picia. Mechanizmy te mogą być aktywizowane przez negatywne stany emocjonalne i doświadczenia związane ze stresem oraz przez specyficzne okoliczności zewnętrzne. Motywacje częstego i intensywnego picia alkoholu, które poprzedza powstanie uzależnienia są różne. Stopniowo jednak konsumpcja alkoholu u danej osoby w coraz większym stopniu jest regulowana przez wewnętrzne mechanizmy uzależnienia. Jest już wtedy oparta na innych zasadach niż w przypadku ludzi nie uzależnionych.

Bibliography: (in Polish)

Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K. (1999). Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gaś Z. (1993). Rodzina a uzależnienia. Lublin: UMCS.

Kinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krahe, B. (2005), Agresja. Gdańsk: GWP.

Miller W., Rollnick S. (2014), Dialog motywujący, Karków: Wydawnictwo UJ.

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Mity rodzinne, /w:/ B. De Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, s. 91-97, Kraków: Wyd. UJ.

Poraj G., Rostowski J. (red.) (2003), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pospiszyl I. (1994), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Ryś M. (2014), Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: MCPS.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne, Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (2008), Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa: PWN.

Twerski A.J. (2001), Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Słuchacz będzie potrafił dokonać analizy psychologicznych koncepcji mechanizmów uzależnienia. Będzie znał ich genezę oraz czynniki je aktywizujące.

Bedzie umiał przedstawić sczególowe problemy wystepujace u osoby uzaleznionej takie jak: samozniszczenie osoby uzależnionej, brak zdolności do skutecznej samokontroli, głębokie uszkodzenie podstaw kontaktów społecznych; gotowość do naruszania norm społecznych i wartości.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przeanalizować problematyki uzależnień, nie potrafi wskazać przyczyn i uwarunkowań uzależnień

 na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać przyczyny uzależnień

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki uzależnień, potrafi wskazać przyczyny poszczególnych uzależnień,

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki uzależnień, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych uzależnień

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)