Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Uzależnienia a wolność - etyczne aspekty uzależnień

General data

Course ID: WF-P-PSRIIPU-UWEAU
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Uzależnienia a wolność - etyczne aspekty uzależnień
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przeanalizowane będą podstawowe problemy i zagrożenia uzależnieniami ujęte z perspektywy egzystencjalnej sytuacji człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Full description: (in Polish)

W czasie zajęć podjęta będzie problematyka dotycząca znaczenia wolność człowieka oraz wypaczonych jej interpretacji. Przeanalizowane zostaną kryteria wolności: wolność od krzywdzenia i wolność do troski o siebie i innych ludzi. Podjęty będzie także problem uzależnienia jako skrajnej forma utraty wolności. Przedstawione zostaną mechanizmy uzależnień: kompulsywne regulowanie uczuć, system iluzji i zaprzeczeń, zaburzona ocena siebie, manipulowanie otoczeniem. Podjęte będą także kwestie związane z etycznymi aspekty popadania w uzależnienia i postępowania ludzi uzależnionych.

Bibliography: (in Polish)

Dziewiecki M. (2003), Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny

Dziewiecki M. (2016), zagrożeni alkoholem, chronieni miłością

Kinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol

Twerski A.J. (2001), Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Wojcieszek K. A., (2013), Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych

Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Celem tych zajęć jest przekazanie wiedzy, którą trzeba dysponować, żeby znać kryteria wolności i umieć trafnie diagnozować objawy błędnie używanej wolności, które prowadzą do uzależnień. Dzięki tym zajęciom uczestnicy będą w stanie diagnozować stopień utraty wolności danej osoby, a także opracować plan pomagania, dzięki któremu człowiek uzależniony ma szansę odzyskiwać wolność.

Drugim celem zajęć będzie przekazanie wiedzy, która jest potrzebna, żeby precyzyjnie odróżniać psychospołeczną odpowiedzialność za popadanie w uzależnienia od odpowiedzialności etycznej, która wiąże się jedynie z tymi działaniami, które człowiek podejmuje w sposób świadomy i dobrowolny.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przeanalizować problematyki związanej z uzależnieniami w kontekście wolności oraz wskazać etycznych aspektów uzależnień

 na ocenę 3 (dst.): potrafi przedstawić uzależnienia w kontekście wolności oraz wskazać etyczne aspekty uzależnień

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących uzależnienień w kontekście wolności oraz etycznych aspektów uzależnień, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące kwestii związanych z uzależnieniami w kontekście wolności oraz z etycznymi aspektami uzależnień

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących uzależnienień w kontekście wolności oraz etycznych aspektów uzależnień , potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące uzależnienień w kontekście wolności oraz etycznych aspektów uzależnień

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Marek Dziewiecki
Group instructors: Marek Dziewiecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)