Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Elementy treningu zastępowania agresji

General data

Course ID: WF-P-PTSDiM-ETZA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Elementy treningu zastępowania agresji
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Bibliography: (in Polish)

„Trening Zastępowania Agresji ART” Barry Glick, John C. Gibbs

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Na zajęciach uzyskuję się wiedzę:

● prowadzenia, według przepisanych procedur, treningu grupowego z młodzieżą agresywną:

● treningu umiejętności prospołecznych;

● treningu kontroli złości;

● wnioskowania moralnego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania Zaliczenie: znajomość procedury i reguły treningu

-potrafi wymienić i objaśnić wszystkie techniki samokontroli złości stosowane w ART

Słuchacz stosuje ANIMA do raportu wnioskowania moralnego

Obecność na zajęciach

Brak zaliczenia: słuchacz nie zna procedury treningu, ani technik nawet na poziomie podstawowym

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 20 hours more information
Coordinators: Katarzyna Brudka
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Workshops - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Workshops - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Workshops - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)