Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej 2

General data

Course ID: WF-PED-DPRSP2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej 2
Organizational unit: Faculty of Christian Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Michał Latawiec
Group instructors: Michał Latawiec
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a53cbfdb5924a4239aa5032e56001893a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c6138a53-95f3-4055-915f-91bf4d37bbb3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Full description: (in Polish)

1. Przedmiot przyroda. Przyroda jako przedmiot w nowej podstawie programowej.Warunki realizacji podstawy programowej,

2. Analiza treści programowych przedmiotu przyroda. Programy nauczania, charakterystyka wybranych programów. Autorskie programy nauczania przyrody. Przykłady,

3. Podręczniki do nauczania przyrody. Zeszyty ćwiczeń. Prezentacja wybranych podręczników i zeszytów ćwiczeń,

4. Rozkład materiału, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania, diagnoza przedmiotowa, przykłady z przedmiotu przyroda.

5. Scenariusze lekcji przyrody, konspekty, karty pracy,

6. Specyfika lekcji z przyrody i jej przebieg. Omówienie przykładów,

7. Zasady dydaktyki w nauczaniu przyrody. Wykorzystanie zasady poglądowości w procesie nauczania-uczenia się. Przykłady,

8. Metodyka nauczania przyrody. Metody aktywizujące pracę ucznia i nauczyciela,

9. Metody niekonwencjonalne w nauczaniu przyrody,

10. Środki dydaktyczne w nauczaniu przyrody. Zasady stosowania,

11. Ogród i hodowla szkolna. Wykorzystanie w nauczaniu przyrody i kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów,

12. Wyjście przyrodnicze. Wycieczka szkolna. Lekcja w terenie jako forma aktywizująca pracę uczniów. Wykorzystanie emocji w procesie nauczania-uczenia. Przykłady,

13. Zasady budowy i wykorzystania w nauczaniu przyrody j terenowych ścieżek przyrodniczych. Ścieżki na trasach turystycznych. Wybrane przykłady ścieżek i ich charakterystyka,

14. Monitoring przez uczniów środowiska naturalnego w najbliższej okolicy. Promowanie osiągnięć przyrodniczych uczniów w szkole i poza szkołą,

15. Współpraca z organizacjami w szkole i instytucjami poza szkołą w kreowaniu przyrodniczych działań edukacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Angiel J. : Tworzymy szkołę przyjazną środowisku, Fundacja GAP Polska, Podkowa Leśna-Olsztyn 2003,

2. Angiel J., Kądziołka J., Stawarz R.: Przyroda i człowiek, poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1999,

3. Błaszczyk E.: Przyroda 4, książka nauczyciela, WSiP, Warszawa 1999,

4. Brown S.E.: Robimy eksperymenty, Warszawa 2005,

5. Brophy J. : Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002,

6. Brudnik E., Moszczyńska A., Owczarska B. : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000,

7. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. : Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2010,

8. Golonko J., Czekalska M.: Poradnik metodyczny: przyroda w klasie czwartej, Nowa Era, Warszawa 2000,

9. Grygier U.: Lekcje przyrody w terenie, Nowa Szkoła 2003, nr 1,

10. Huroń A., Ryszawa J., Woźniak A.: Przyroda 4, scenariusze lekcji, Żak, Warszawa 2000,

Literatura uzupełniająca:

1. Gromek E., Laskowska E., Melson A., Kofta W., Kłos E.: Przyrodo witaj 4, zajęcia warsztatowe, szkoła podstawowa, WSiP, Warszawa 2012,

2. Janiuk R. : Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, UMCS, Lublin 2002,

3. Kornega A., Śliwa A.: Przyroda Plus 2. Ćwiczenia rozwijające zainteresowanie, Szkoła Podstawowa, Nowa Era,

4. Kruszewski K. : Sztuka nauczania-czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1998,

5. Mordawski J. : Przyroda : Przewodnik metodyczny do klasy IV, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 2000,

6. Skubała P., Kukowska I.: Zrozumieć przyrodę na nowo. Zeszyty ekologiczne 1, bystra 2010,

7. Stampor I.: Wycieczka po parku, Biologia w Szkole, 2001, nr 4,

8. Stawiński W., Walosik A. : Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN, Warszawa 2006,

9. Szpilska A. : Poznajemy tajemnice przyrody, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000,

10. Tuszyńska L. : Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Michał Latawiec
Group instructors: (unknown)
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a53cbfdb5924a4239aa5032e56001893a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c6138a53-95f3-4055-915f-91bf4d37bbb3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Full description: (in Polish)

1. Przedmiot przyroda. Przyroda jako przedmiot w nowej podstawie programowej.Warunki realizacji podstawy programowej,

2. Analiza treści programowych przedmiotu przyroda. Programy nauczania, charakterystyka wybranych programów. Autorskie programy nauczania przyrody. Przykłady,

3. Podręczniki do nauczania przyrody. Zeszyty ćwiczeń. Prezentacja wybranych podręczników i zeszytów ćwiczeń,

4. Rozkład materiału, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania, diagnoza przedmiotowa, przykłady z przedmiotu przyroda.

5. Scenariusze lekcji przyrody, konspekty, karty pracy,

6. Specyfika lekcji z przyrody i jej przebieg. Omówienie przykładów,

7. Zasady dydaktyki w nauczaniu przyrody. Wykorzystanie zasady poglądowości w procesie nauczania-uczenia się. Przykłady,

8. Metodyka nauczania przyrody. Metody aktywizujące pracę ucznia i nauczyciela,

9. Metody niekonwencjonalne w nauczaniu przyrody,

10. Środki dydaktyczne w nauczaniu przyrody. Zasady stosowania,

11. Ogród i hodowla szkolna. Wykorzystanie w nauczaniu przyrody i kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów,

12. Wyjście przyrodnicze. Wycieczka szkolna. Lekcja w terenie jako forma aktywizująca pracę uczniów. Wykorzystanie emocji w procesie nauczania-uczenia. Przykłady,

13. Zasady budowy i wykorzystania w nauczaniu przyrody j terenowych ścieżek przyrodniczych. Ścieżki na trasach turystycznych. Wybrane przykłady ścieżek i ich charakterystyka,

14. Monitoring przez uczniów środowiska naturalnego w najbliższej okolicy. Promowanie osiągnięć przyrodniczych uczniów w szkole i poza szkołą,

15. Współpraca z organizacjami w szkole i instytucjami poza szkołą w kreowaniu przyrodniczych działań edukacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Angiel J. : Tworzymy szkołę przyjazną środowisku, Fundacja GAP Polska, Podkowa Leśna-Olsztyn 2003,

2. Angiel J., Kądziołka J., Stawarz R.: Przyroda i człowiek, poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1999,

3. Błaszczyk E.: Przyroda 4, książka nauczyciela, WSiP, Warszawa 1999,

4. Brown S.E.: Robimy eksperymenty, Warszawa 2005,

5. Brophy J. : Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002,

6. Brudnik E., Moszczyńska A., Owczarska B. : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000,

7. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. : Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2010,

8. Golonko J., Czekalska M.: Poradnik metodyczny: przyroda w klasie czwartej, Nowa Era, Warszawa 2000,

9. Grygier U.: Lekcje przyrody w terenie, Nowa Szkoła 2003, nr 1,

10. Huroń A., Ryszawa J., Woźniak A.: Przyroda 4, scenariusze lekcji, Żak, Warszawa 2000,

Literatura uzupełniająca:

1. Gromek E., Laskowska E., Melson A., Kofta W., Kłos E.: Przyrodo witaj 4, zajęcia warsztatowe, szkoła podstawowa, WSiP, Warszawa 2012,

2. Janiuk R. : Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, UMCS, Lublin 2002,

3. Kornega A., Śliwa A.: Przyroda Plus 2. Ćwiczenia rozwijające zainteresowanie, Szkoła Podstawowa, Nowa Era,

4. Kruszewski K. : Sztuka nauczania-czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1998,

5. Mordawski J. : Przyroda : Przewodnik metodyczny do klasy IV, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 2000,

6. Skubała P., Kukowska I.: Zrozumieć przyrodę na nowo. Zeszyty ekologiczne 1, bystra 2010,

7. Stampor I.: Wycieczka po parku, Biologia w Szkole, 2001, nr 4,

8. Stawiński W., Walosik A. : Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN, Warszawa 2006,

9. Szpilska A. : Poznajemy tajemnice przyrody, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000,

10. Tuszyńska L. : Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)