Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania psychologii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-O-DSC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania psychologii 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty pedagogizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności prawidłowego wykorzystywania metod dydaktycznych na lekcji oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności praktycznych.

Efekty kształcenia:

postawa - kształtowanie ogólnych postaw i umiejętności dydaktycznych

kompetencje - zdobycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia lekcji przez studentów

Wymagania wstępne: szczegółowa wiedza z zakresy metodyki nauczania

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Ćwiczenia wstępne ( organizacyjne); cele; zasady: sposób zaliczenia, zasady współpracy; metody ćwiczeń

* Analiza metod dydaktycznych

2. Analiza tekstów

3. Dialog

4. Rozwiązywanie problemów

5. Metoda biograficzna

6. Gry dydaktyczne: metoda problemowa; metoda przypadków; metoda sytuacyjna

7. Kształtowanie wartości

8. Giełda pomysłów

9. Mikronaucznie

* Hospitacje:

10. Szkoły ponadgimnazjalnej

11. Szkoły ponadgimnazjalnej, kierunkowej

12. Gimnazjum

13. Szkoła Podstawowa

14. Omówienie hospitacji

15. Wiedza psychologiczna jako podstawa tematyczna lekcji

Metody oceny: zaliczenie na podstawie

- obecności na zajęciach (możliwe 3 nieobecności w semestrze)

- wykonania zadań w e-leringu

- zaprojektowania i przeprowadzenia jednej lekcji w szkole na superwizji

- zaprojektowania i przeprowadzenia jednej lekcji na zajęciach

- zaprezentowania i omówienia wyników ewaluacji dokonanej na praktykach

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aebli H., Dydaktyka psychologiczna: zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki, Warszawa 1982.

Badegruber B., Nauczanie otwarte w 28 kolorach, Warszawa 1997.

Gardnem H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań 2002.

Giermanowski M., Nauczyć uczenia się, Jelenia Góra 2003.

Jeziorska J., Szkolne pytania czyli dylematy nauczania, Warszawa 2001.

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania czynności nauczyciela, Tom I i II, Warszawa 1996.

Półtyrzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997.

Literatura uzupełniająca

Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Bieluga K., Nauczycielskie rozpoznanie cech inteligencji i myślenia twórczego, Kraków 2003.

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.

Szmidt K., Szkice do pedagogiki twórczości, Kraków 2001.

Szmidt K. (red.), Dydaktyka twórczości: koncepcje – problemy – rozwiązania, Kraków 2003.

Zwolińska E. (red.), Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005.

Żmudziński W., Metodologia uczenia się, Poznań 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.