Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The biological basis of behavior - exercises

General data

Course ID: WF-ZPS-N-BPZC
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: The biological basis of behavior - exercises
Name in Polish: Biologiczne podstawy zachowania
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W04; PS_WO7

Preliminary Requirements:

Basic knowledge of biology at the secondary school level.

Short description:

The aim of the course is to present the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics.

Full description:

The aim of the course is to show the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics. The lecture focuses on explaining the biological sources of human nature and the functions of psychological mechanisms, understood as psychological adaptations, solving problems in the field of:

(1) survival (e.g. choice of food, preferences regarding a place of refuge, fighting predators and other threats);

(2) sexual life and reproduction (eg female and male strategies of choosing a partner for a lasting and fleeting relationship, attachment, jealousy of a sexual partner);

(3) parenting (eg, the importance of father and mother for the survival and development of offspring, the ability of children to transform parental care into reproductive success, conflict between parents and offspring);

(4) relationships (eg, Hamilton's law and its implications);

(5) group life (e.g. altruism and helpful behavior, aggression and war).

The exercises are aimed at deepening and detailing the knowledge discussed during the lecture through discussion and analysis of individual issues based on specialist literature on the subject, as well as familiarizing participants with the basic methods of formulating research hypotheses in the field of biological bases of behavior, and their verification in the light of appropriate data sources.

Bibliography:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

De Waal, F. (2020). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2019). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Gazzaniga, M. S. (2020). Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Sopot: Smak słowa.

Goodall J. (2019). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE: After completing the course, the student should have knowledge of ethology, sociobiology, psychophysiology, evolutionary psychology and behavioral genetics, enabling him / her to explain the causes of human behavior in the context of psychological adaptations, understood as psychological mechanisms developed in the course of evolution.

SKILLS: After completing the course the student should: be able to objectively assess the cognitive and practical value of the biological basis of mental life; see biological causes of both normal and pathological psychosocial phenomena; know and understand the genesis of biological processes underlying psychological processes and be able to use this knowledge to better explain the causes of human behavior; be able to analyze scientific texts as well as present and explain selected issues in the field of the theory of evolution, ethology, sociobiology, psychophysiology and behavioral genetics in the context of human behavior.

COMPETENCES: After completing the course, the student should accept the multifactorial background of mental life and be aware of its importance; perceive the need for constant updating of knowledge in the field of the biological basis of behavior; be open to cooperation with specialists from other disciplines; strive for a holistic understanding of mental life.

Punkty ECTS:

- udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

- przygotowanie do wykładu/ lektura tekstów – 45 godzin;

- przygotowanie do egzaminu – 45 godzin;

(120 godzin/ 30 = 4 punktów ECTS)

Assessment methods and assessment criteria:

For an unsatisfactory grade (2):

- the student has mastered less than 60% of the knowledge and skills covered by the curriculum. The answers given by him are incorrect or incomplete, he cannot use his knowledge to explain the causes of specific human behavior and / or psychosocial phenomena;

For a satisfactory grade (3):

- the student has mastered at least 60% of the knowledge and skills included in the curriculum. Uses knowledge with understanding only to a limited extent and is able to use it to explain only some of the causes of human behavior and / or psychosocial phenomena;

For a good mark (4):

- the student operates with the understanding of at least 80% of the knowledge covered by the curriculum. Can use this knowledge to explain the causes of human behavior and / or psychosocial phenomena;

For a very good grade (5):

- the student has, in principle, the full range of knowledge and skills covered by the educational program. He can comprehensively and competently present knowledge of the biological basis of human behavior and correctly use it to explain the genesis and functions of psychophysiological adaptation.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Jastrzębski
Group instructors: Jarosław Jastrzębski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The aim of the course is to present the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics.

Full description:

The aim of the course is to show the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics. The lecture focuses on explaining the biological sources of human nature and the functions of psychological mechanisms, understood as psychological adaptations, solving problems in the field of:

(1) survival (e.g. choice of food, preferences regarding a place of refuge, fighting predators and other threats);

(2) sexual life and reproduction (eg female and male strategies of choosing a partner for a lasting and fleeting relationship, attachment, jealousy of a sexual partner);

(3) parenting (eg, the importance of father and mother for the survival and development of offspring, the ability of children to transform parental care into reproductive success, conflict between parents and offspring);

(4) relationships (eg, Hamilton's law and its implications);

(5) group life (e.g. altruism and helpful behavior, aggression and war).

The exercises are aimed at deepening and detailing the knowledge discussed during the lecture through discussion and analysis of individual issues based on specialist literature on the subject, as well as familiarizing participants with the basic methods of formulating research hypotheses in the field of biological bases of behavior, and their verification in the light of appropriate data sources.

Bibliography:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

De Waal, F. (2020). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2019). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Gazzaniga, M. S. (2020). Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Sopot: Smak słowa.

Goodall J. (2019). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Jastrzębski
Group instructors: Jarosław Jastrzębski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS credits:

- participation in exercises - 32 hours;

- preparation for the lecture / reading of texts - 30 hours;

- preparation of a paper - 30

- preparation for the test - 28 hours;

(120 hours / 30 = 4 ECTS credits)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The aim of the course is to present the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics.

Full description:

The aim of the course is to show the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics. The lecture focuses on explaining the biological sources of human nature and the functions of psychological mechanisms, understood as psychological adaptations, solving problems in the field of:

(1) survival (e.g. choice of food, preferences regarding a place of refuge, fighting predators and other threats);

(2) sexual life and reproduction (eg female and male strategies of choosing a partner for a lasting and fleeting relationship, attachment, jealousy of a sexual partner);

(3) parenting (eg, the importance of father and mother for the survival and development of offspring, the ability of children to transform parental care into reproductive success, conflict between parents and offspring);

(4) relationships (eg, Hamilton's law and its implications);

(5) group life (e.g. altruism and helpful behavior, aggression and war).

The exercises are aimed at deepening and detailing the knowledge discussed during the lecture through discussion and analysis of individual issues based on specialist literature on the subject, as well as familiarizing participants with the basic methods of formulating research hypotheses in the field of biological bases of behavior, and their verification in the light of appropriate data sources.

Bibliography:

BASIC LITERATURE:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP;

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

De Waal, F. (2020). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2019). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2012). Dlaczego on? Dlaczego ona? Poznań: Rebis;

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Gazzaniga, M. S. (2020). Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Sopot: Smak słowa.

Goodall J. (2019). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Jastrzębski
Group instructors: Jarosław Jastrzębski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS credits:

- participation in exercises - 32 hours;

- preparation for classes / reading of texts - 30 hours;

- preparation of the speech - 30

- preparation for the test - 28 hours;

(120 hours / 30 = 4 ECTS credits)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The aim of the course is to present the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics.

Full description:

The aim of the course is to show the biological foundations of human behavior in the light of current research in ethology, sociobiology, psychophysiology and evolutionary psychology, as well as behavioral genetics. The lecture focuses on explaining the biological sources of human nature and the functions of psychological mechanisms, understood as psychological adaptations, solving problems in the field of:

(1) survival (e.g. choice of food, preferences regarding a place of refuge, fighting predators and other threats);

(2) sexual life and reproduction (eg female and male strategies of choosing a partner for a lasting and fleeting relationship, attachment, jealousy of a sexual partner);

(3) parenting (eg, the importance of father and mother for the survival and development of offspring, the ability of children to transform parental care into reproductive success, conflict between parents and offspring);

(4) relationships (eg, Hamilton's law and its implications);

(5) group life (e.g. altruism and helpful behavior, aggression and war).

The exercises are aimed at deepening and detailing the knowledge discussed during the lecture through discussion and analysis of individual issues based on specialist literature on the subject, as well as familiarizing participants with the basic methods of formulating research hypotheses in the field of biological bases of behavior, and their verification in the light of appropriate data sources.

Bibliography:

BASIC LITERATURE:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

SUPPLEMENTARY LITERATURE:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP;

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

De Waal, F. (2020). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2019). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2012). Dlaczego on? Dlaczego ona? Poznań: Rebis;

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Gazzaniga, M. S. (2020). Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Sopot: Smak słowa.

Goodall J. (2019). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Jastrzębski
Group instructors: Jarosław Jastrzębski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)