Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywne przywództwo w orgaznizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-EPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywne przywództwo w orgaznizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W14;PS_W16; PS_U05

Pełny opis:

1. Przywództwo w organizacji -wprowadzenie.

2. Rola lidera w organizacji

3. Różnice między przywództwem a zarządzaniem.

4. Rozwijanie własnych kompetencji przywódczych

5. Samorozwój i rozpoznawanie własnego stylu przywódczego.

6. Umiejętności komunikacyjne, a przywództwo

7. Rozwiązywanie konfliktów

8. Tworzenie i zarządzanie zespołem

9. Zarządzanie zmianami w organizacji i zarządzanie oporem.

10. Czynnik ludzki w organizacji

11. Etyka w przywództwie

12. Zrównoważone przywództwo i społeczna odpowiedzialność

13. Przywództwo w sytuacjach kryzysowych

14. Przywództwo w zespołach wirtualnych

15. Praktyczne przykłady efektywnego przywództwa w różnych kontekstach.

16. Podsumowanie i refleksje

Literatura:

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2001). Primal leadership: The hidden driver of great performance. Harvard Business Review, 79(11), 42-51.

Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Yukl, G. (2012). Leadership in organizations. Pearson Education.

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Kotter, J. P. (1990). What leaders really do. Harvard Business Review, 68(3), 103-111.

Tichy, N. M., & Devanna, M. A. (1986). The transformational leader. John Wiley & Sons.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. Simon and Schuster.

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations. John Wiley & Sons.

Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House.

Lencioni, P. (2002). The five dysfunctions of a team: A leadership fable. John Wiley & Sons.

Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review, 75(2), 67-77.

Zander, R. S., & Zander, B. (2000). The art of possibility: Transforming professional and personal life. Harvard Business Review, 78(12), 51-59.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Prentice Hall.

Brown, B. (2012). Daring greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead. Avery.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)