Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzys i tendencje samobójcze - metody oceny i postępowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-KITS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryzys i tendencje samobójcze - metody oceny i postępowanie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Tematy zajęć:

- kryzys psychiczny – definicja, mechanizmy, przebieg

- psychopatologia zaburzeń adaptacyjnych, stresu pourazowego;

- kryzys traumatyczny: wprowadzenie do teorii urazu psychicznego

- przykłady kryzysu: kryzys w związku, kryzys w rodzinie - parentyfikacja

- przykłady kryzysu: choroba somatyczna (przewlekła nieuleczalna, nowotworowa), choroba psychiczna

- przykłady kryzysu: kryzys związany z fazą życia, kryzys w okresie ciąży i połogu

- postępowanie w kryzysie – wprowadzenie do interwencji kryzysowej

- zachowania autodestrukcyjne – typy, przebieg, postępowanie

- kryzys suicydalny: definicja, czynniki ryzyka samobójstwa, przebieg u dzieci i młodzieży, przebieg u osób starszych

- narzędzia oceny ryzyka depresji - przegląd (skale samooceny: PHQ9, BDI, skale obserwacyjne: HAMD/BRMES, MADRS, ew. też skale dla specyficznych grup pacjentów)

- narzędzia oceny ryzyka samobójstwa – przegląd (skale przesiewowe: SAD PERSON, NO HOPE, ocena ryzyka: TASR, skale myśli samobójczych: BSSI, poczucia beznadziejności: BHS)

- zapobieganie samobójstwom – ogólne zasady postępowania

- postwencja – ogólne zasady postępowania po samobójczej śmierci bliskiej osoby.

- teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jedliński K. Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję. Intra. Warszawa. 1993.

Kubacka-Jasiecka D., Kuleta-Krzyszkowiak M. Od Psychologii Kryzysu do Interwencji Kryzysowej, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. 2021

Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa. 2010.

Golec S., Kokoszka A. Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych. Podstawy psychiatrii interwencyjnej dla lekarza praktyka. Medycyna Praktyczna. Kraków. 1995.

Gmitrowicz A., Makara-Studzińska M., Młodożeniec A. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. PZWL Warszawa. 2015 (2019)

Rudnik A. Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Diffin. Warszawa. 2022.

Hołyst B. (red.) Zapobieganie samobójstwom. Zachowania suicydalne osób starszych. Biblioteka Suicydologiczna. Tom II. Diffin. Warszawa. 2022.

Literatura dodatkowa:

Lewis-Herman J. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. w: Problemy współczesnej psychoterapii. GWP. Gdańsk 1999.

Dudek B. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Cena strachu. GWP. 2003.

Jarosz M. Samobójstwa. Dlaczego teraz ? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Jobes D.A. Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2019.

Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Zapobieganie Samobójstwom – poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. IpiN, Geneva-Warszawa, 2003.

Laufer M. (red.) Skłonności Samobójcze Nastolatków. Ingenium. Łódź. 2020.

Wybrane problemy teoretyczne (opcjonalnie, dla zainteresowanych):

Brown T.M., Scott A.I.F., Pullen I.M. Stany Nagłe w Psychiatrii. PZWL. Warszawa. 1994.

Dąbrowski K. Dezintegracja pozytywna. PIW. 2021

Dąbrowski K. Trud istnienia. Wydawnictwo Antyk. 1996

Rothschild B. Ciało Pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2000.

Fisher J. Terapia osób, które przetrwały traumy złożone. Jak przezwyciężać mechanizmy wewnętrznej alienacji. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2019.

Czabański A., Pryba A. Samobójstwo w optyce katolickiej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2022.

Śledzianowski J. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci. Jedność. Kielce. 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woźniak
Prowadzący grup: Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woźniak
Prowadzący grup: Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)