Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kryzys i tendencje samobójcze - metody oceny i postępowanie

General data

Course ID: WF-ZPS-N-KITS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kryzys i tendencje samobójcze - metody oceny i postępowanie
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Tematy zajęć:

- kryzys psychiczny – definicja, mechanizmy, przebieg

- psychopatologia zaburzeń adaptacyjnych, stresu pourazowego;

- kryzys traumatyczny: wprowadzenie do teorii urazu psychicznego

- przykłady kryzysu: kryzys w związku, kryzys w rodzinie - parentyfikacja

- przykłady kryzysu: choroba somatyczna (przewlekła nieuleczalna, nowotworowa), choroba psychiczna

- przykłady kryzysu: kryzys związany z fazą życia, kryzys w okresie ciąży i połogu

- postępowanie w kryzysie – wprowadzenie do interwencji kryzysowej

- zachowania autodestrukcyjne – typy, przebieg, postępowanie

- kryzys suicydalny: definicja, czynniki ryzyka samobójstwa, przebieg u dzieci i młodzieży, przebieg u osób starszych

- narzędzia oceny ryzyka depresji - przegląd (skale samooceny: PHQ9, BDI, skale obserwacyjne: HAMD/BRMES, MADRS, ew. też skale dla specyficznych grup pacjentów)

- narzędzia oceny ryzyka samobójstwa – przegląd (skale przesiewowe: SAD PERSON, NO HOPE, ocena ryzyka: TASR, skale myśli samobójczych: BSSI, poczucia beznadziejności: BHS)

- zapobieganie samobójstwom – ogólne zasady postępowania

- postwencja – ogólne zasady postępowania po samobójczej śmierci bliskiej osoby.

- teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Jedliński K. Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję. Intra. Warszawa. 1993.

Kubacka-Jasiecka D., Kuleta-Krzyszkowiak M. Od Psychologii Kryzysu do Interwencji Kryzysowej, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. 2021

Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa. 2010.

Golec S., Kokoszka A. Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych. Podstawy psychiatrii interwencyjnej dla lekarza praktyka. Medycyna Praktyczna. Kraków. 1995.

Gmitrowicz A., Makara-Studzińska M., Młodożeniec A. Ryzyko samobójstwa u młodzieży. PZWL Warszawa. 2015 (2019)

Rudnik A. Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Diffin. Warszawa. 2022.

Hołyst B. (red.) Zapobieganie samobójstwom. Zachowania suicydalne osób starszych. Biblioteka Suicydologiczna. Tom II. Diffin. Warszawa. 2022.

Literatura dodatkowa:

Lewis-Herman J. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. w: Problemy współczesnej psychoterapii. GWP. Gdańsk 1999.

Dudek B. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Cena strachu. GWP. 2003.

Jarosz M. Samobójstwa. Dlaczego teraz ? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Jobes D.A. Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2019.

Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Zapobieganie Samobójstwom – poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. IpiN, Geneva-Warszawa, 2003.

Laufer M. (red.) Skłonności Samobójcze Nastolatków. Ingenium. Łódź. 2020.

Wybrane problemy teoretyczne (opcjonalnie, dla zainteresowanych):

Brown T.M., Scott A.I.F., Pullen I.M. Stany Nagłe w Psychiatrii. PZWL. Warszawa. 1994.

Dąbrowski K. Dezintegracja pozytywna. PIW. 2021

Dąbrowski K. Trud istnienia. Wydawnictwo Antyk. 1996

Rothschild B. Ciało Pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2000.

Fisher J. Terapia osób, które przetrwały traumy złożone. Jak przezwyciężać mechanizmy wewnętrznej alienacji. Wydawnictwo UJ. Kraków. 2019.

Czabański A., Pryba A. Samobójstwo w optyce katolickiej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2022.

Śledzianowski J. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci. Jedność. Kielce. 2017.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Piotr Woźniak
Group instructors: Piotr Woźniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Piotr Woźniak
Group instructors: Piotr Woźniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)