Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Culture and study technique

General data

Course ID: WF-ZPS-N-KTS
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Culture and study technique
Name in Polish: Kultura i technika studiowania
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_K03; PS_K07

Short description:

The aim of the course is to equip first-year students with the skills and knowledge that form the basis of effective study and enable: orientation in the structure of the university, orientation in the rights and obligations of the student, proper communication with academic teachers and authorities of the institute, faculty, university, as well as equipping first-year students in techniques that facilitate adequate and effective preparation for classes and exams.

Full description:

The aim of the course is to equip first-year students with the skills and knowledge that form the basis of effective study. The main thing is: (1) students to be familiar with the structure of the home university, know the titles, degrees, names and surnames of the university authorities (Rector and Vice-Rectors, Dean and Vice-Deans, Director of the Institute and his deputies); (2) that they consciously exercise their rights and fulfill their obligations set out in the UKSW Studies Regulations; (3) to be able to properly communicate with their academic teachers and university authorities, both in everyday contacts and in correspondence (internet correspondence, writing applications, etc.); (4) that they can independently and effectively search for relevant literature, take notes, prepare for classes and exams, (5) students were familiar with the basic ethical principles which should be followed by a psychologist.

Bibliography:

Ważne strony internetowe i linki:

www.uksw.edu.pl, www.wfch.edu.pl, www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl

W szczególności:

Poradnik studenta I roku: https://uksw.edu.pl/pl/poradnik-studenta-i-roku;

Regulamin studiów: https://uksw.edu.pl/images/studenci/Regulamin-studiw-w-UKSW.pdf;

Informacje o planach zajęć, terminach dyżurów nauczycieli akademickich itd.: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default();

Kalendarz akademicki: https://uksw.edu.pl/pl/component/content/article/2-uncategorised/602-kalendarz-akademicki-16-17?Itemid=363;

Literatura:

Carmine, G. (2016). Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. Warszawa: Buchmann.

Carmine, G. (2018). Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Kraków: Znak.

Covey, S. R. (2018). Wielkość wewnętrzna. Poznań: Rebis.

Dan, R. (2018). Pokaż, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotować i przeprowadzić niezwykłą prezentację. Wydawnictwo OnePress.

Fry, R. (2016). Jak się uczyć. Poznań: Rebis.

Greenberg, M. (2018). Mózg odporny na stres. Poznań: Rebis.

Joseph, S. (2017). Autentyczność. Poznań: Rebis.

Lowe, T. (2013). Zmotywuj się! Poznań: Rebis.

Minge, K., Minge, N. (2017). Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Warszawa: Edgard.

Mukoid, E. (2017). Książka dla Ciebie. Kim jesteś i dokąd zmierzasz. Poznań: Rebis.

Pease, A., Pease, B. (2017). Odpowiedź. Jak przejąć kontrolę nad własnym życiem i stać się tym, kim pragniesz być. Poznań: Rebis.

Praca zbiorowa. (2016). Techniki uczenia się. Jak efektywnie przyswajać wiedzę. Konstancin-Jeziorna: Rea.

Rock, D. (2019). Twój mózg w działaniu. Poznań: Rebis.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge: A student is familiar with the structure of the university, knows who and what functions they perform in the authorities of the university, faculty and institute. He knows the regulations of UKSW studies and the principles of proper communication with academic teachers. Knows the basic techniques of independent and effective learning, preparation for classes and presentation of accumulated knowledge.

Skills: The student is able to correctly formulate official letters and applications, and is able to communicate with both the university authorities and academic teachers. Is able to apply appropriate techniques of effective learning, preparation for classes and presentation of accumulated knowledge.

Competences: A student is able to function independently, effectively and according to the applicable rules in the university community.

Assessment methods and assessment criteria:

The basic assessment method is an exam in the form of a test. Another important component of assessment is attendance and activity during classes.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)