Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-MON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z psychologii społecznej

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności i atrakcyjności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Pełny opis:

Tematy:

1.Główne koncepcje autoprezentacji

2. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacyjne

3. Zjawisko internalizacji autoprezentacji

4. Automatyczne i kontrolowane zachowania autoprezentacyjne

5. Zachowania autoprezentacyjne kobiet i mężczyzn

6.Rola lęku społecznego i samooceny w autoprezentacji

7. Rola samoświadomości i sposobu konstruowania Ja w autoprezentacji

8.Efektywność ingracjacji i samopromocji: uwarunkowania i różnice płciowe

9.Autoprezentacja samoutrudnieniowa

10.Autoprezentacja osób z zaburzeniami psychicznymi

11. Autoprezentacja w sytuacji zakłopotania

12. Rola urody i autoprezentacji w kreowaniu atrakcyjności interpersonalnej w związkach intymnych oraz koleżeńskich

13. Autoprezentacja w sytuacji pracy

14. Autoprezentacja w sytuacji randki

15. Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Stojanowska, E. Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2010.

Stojanowska, E. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002.

Szmajke, A. (1999).Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Zna podstawowe teorie autoprezentacji

2. Potrafi zidentyfikować podstawowe taktyki autoprezentacyjne

3. Potrafi opisać różnice indywidualne w zakresie autoprezentacji

4.Zna badania dotyczące autoprezentacji

w różnych sytuacjach życiowych

4. Zna badania dotyczące efektywności autoprezentacji

Umiejętności

1. czyta ze zrozumieniem artykuły na temat autoprezentacji

2. identyfikuje zachowania autoprezentacyjne w swoim otoczeniu

3. dostrzega dobre i złe strony autoprezentacji

4. potrafi zaprojektować badania dotyczące autoprezentacji

Kompetencje

1. potrafi prezentować się w atrakcyjny sposób

2. rozumie własne zachowania autoprezentacyjne

3. identyfikuje zachowania autoprezentacyjne u innych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Egzamin pisemny stacjonarny - test.

Oceny

2 – nie zna podstawowych teorii oraz taktyk autoprezentacyjnych

3 – zna niektóre teorie i taktyki autoprezentacyjne, nie zna badań dotyczących efektywności autoprezentacji

4 – zna teorie, taktyki autoprezentacji oraz część badań dotyczących różnic indywidualnych oraz efektywności autoprezentacji

5 – zna teorie autoprezentacji, rodzaje autoprezentacji i czołowe badania; rozumie metodologię badań oraz ich ograniczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie - 32 godziny

przygotowanie do egzaminu - 6o godzin

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności i atrakcyjności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Pełny opis:

Tematy:

1.Główne koncepcje autoprezentacji

2. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacyjne

3. Zjawisko internalizacji autoprezentacji

4. Automatyczne i kontrolowane zachowania autoprezentacyjne

5. Zachowania autoprezentacyjne kobiet i mężczyzn

6.Rola lęku społecznego i samooceny w autoprezentacji

7. Rola samoświadomości i sposobu konstruowania Ja w autoprezentacji

8.Efektywność ingracjacji i samopromocji: uwarunkowania i różnice płciowe

9.Autoprezentacja samoutrudnieniowa

10.Autoprezentacja osób z zaburzeniami psychicznymi

11. Autoprezentacja w sytuacji zakłopotania

12. Rola urody i autoprezentacji w kreowaniu atrakcyjności interpersonalnej w związkach intymnych oraz koleżeńskich

13. Autoprezentacja w sytuacji pracy

14. Autoprezentacja w sytuacji randki

15. Autoprezentacja dzieci w wieku przedszkolnym

Literatura:

Stojanowska, E. Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2010.

Stojanowska, E. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002.

Szmajke, A. (1999).Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)