Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychosomatyka i somatopsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychosomatyka i somatopsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U04; PS_U05, PS_K02

Skrócony opis:

I

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie psychosomatyki jako dyscypliny zajmującej się zagadnieniami dwustronnej zależności pomiędzy psychiką a somatycznymi funkcjami organizmu człowieka.

Podstawowym założeniem jest przekonanie o istotnym udziale czynników psychospołecznych etiologii i rozwoju każdej choroby somatycznej

oraz ukształtowanie postawy rozumienia własnego udziału w genezie niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego.

,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie psychosomatyki jako dyscypliny zajmującej się zagadnieniami dwustronnej zależności pomiędzy psychiką a somatycznymi funkcjami organizmu człowieka.

Podstawowym założeniem jest przekonanie o istotnym udziale czynników psychospołecznych etiologii i rozwoju każdej choroby somatycznej

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy rozumienia własnego udziału w genezie niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego.

,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)