Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia osobowości

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PSO1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia osobowości
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) -

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Marta Rogoza
Group instructors: Marta Rogoza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Klaudia Ponikiewska
Group instructors: Klaudia Ponikiewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 3 punkty (udział w zajęciach: 30 godzin, przygotowanie do zajęć: 30 godzin; przygotowanie do kolokwium: 30 godzin), [90 : 30 = 3]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

• Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Difin.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Scholar.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości (M. Orski, tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo UJ.

Siuta, J. (red.). (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. PTP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych (rozdz. 7). Scholar.

Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania (rozdz.: 14, 15, 16). Scholar.

• Literatura zgłębiająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów (dotycząca zarówno kwestii i rozważań teoretycznych, jak i również prezentowanych narzędzi pomiarowych) będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Klaudia Ponikiewska
Group instructors: Klaudia Ponikiewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 5 punkty (udział w zajęciach: 32 godziny, przygotowanie do zajęć: 40 godzin; przygotowanie do kolokwium: 40 godzin; konsultacje: 13), [125 : 25 = 5]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kursu jest zapoznanie z różnymi metodami badania osobowości, wypracowanymi w ich ramach podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii (dotyczących zarówno analizy struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania). Zajęcia uwzględniają zatem także omówienie studiów przypadków, jak i inne formy kształcenia umiejętności interpretacji osobowości człowieka.

Bibliography: (in Polish)

• Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Difin.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Scholar.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości (M. Orski, tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo UJ.

Siuta, J. (red.). (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. PTP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych (rozdz. 7). Scholar.

Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania (rozdz.: 14, 15, 16). Scholar.

• Literatura zgłębiająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów (dotycząca zarówno kwestii i rozważań teoretycznych, jak i również prezentowanych narzędzi pomiarowych) będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Klaudia Ponikiewska
Group instructors: Klaudia Ponikiewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)