Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PSOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu w organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13;PS_U04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

1. Człowiek w środowisku pracy

2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji.

3. Turbulencje otoczenia organizacji.

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy

5. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 1.

6. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 2.

7. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 3.

8. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 4.

9. Zagrożenia psychospołeczne w zawodach wysokiego ryzyka

10. Agresja i mobbing w organizacjach.

11. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

12. Profilaktyka antystresowa.

13. Kazuistyka cz. 1.

14. Kazuistyka cz. 2

15. Zdrowotne skutki stresu organizacyjnego

16. Podsumowanie

Literatura:

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Na ocenę- 4: niezbyt szeroko potrafi przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 2: nie umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki stresu zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Na ocenę- 4: niezbyt szeroko potrafi przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 2: nie umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki stresu zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

1. Człowiek w środowisku pracy

2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji.

3. Turbulencje otoczenia organizacji.

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy

5. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 1.

6. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 2.

7. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 3.

8. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 4.

9. Zagrożenia psychospołeczne w zawodach wysokiego ryzyka

10. Agresja i mobbing w organizacjach.

11. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

12. Profilaktyka antystresowa.

13. Kazuistyka cz. 1.

14. Kazuistyka cz. 2

15. Zdrowotne skutki stresu organizacyjnego

16. Podsumowanie

Literatura:

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)