Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia stresu w organizacji

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PSOC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia stresu w organizacji
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Full description: (in Polish)

1. Człowiek w środowisku pracy

2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji.

3. Turbulencje otoczenia organizacji.

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy

5. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 1.

6. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 2.

7. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 3.

8. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 4.

9. Zagrożenia psychospołeczne w zawodach wysokiego ryzyka

10. Agresja i mobbing w organizacjach.

11. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

12. Profilaktyka antystresowa.

13. Kazuistyka cz. 1.

14. Kazuistyka cz. 2

15. Zdrowotne skutki stresu organizacyjnego

16. Podsumowanie

Bibliography: (in Polish)

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Na ocenę- 4: niezbyt szeroko potrafi przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 2: nie umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki stresu zawodowego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Na ocenę- 4: niezbyt szeroko potrafi przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 2: nie umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki stresu zawodowego.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos
Group instructors: Zdzisław Kobos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Full description: (in Polish)

1. Człowiek w środowisku pracy

2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji.

3. Turbulencje otoczenia organizacji.

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy

5. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 1.

6. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 2.

7. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 3.

8. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 4.

9. Zagrożenia psychospołeczne w zawodach wysokiego ryzyka

10. Agresja i mobbing w organizacjach.

11. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

12. Profilaktyka antystresowa.

13. Kazuistyka cz. 1.

14. Kazuistyka cz. 2

15. Zdrowotne skutki stresu organizacyjnego

16. Podsumowanie

Bibliography: (in Polish)

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Olaf Truszczyński
Group instructors: Olaf Truszczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Olaf Truszczyński
Group instructors: Olaf Truszczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)