Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Systemy i podejścia psychoterapeutyczne

General data

Course ID: WF-ZPS-N-SIP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Systemy i podejścia psychoterapeutyczne
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczony wykład z wprowadzenia do psychologii klinicznej i psychoterapii.

Full description: (in Polish)

Cykl wykładów poświęcony będzie zapoznaniu z podejściami psychoterapeutycznymi, uznawanymi jako podstawowe szkoły prowadzenia psychoterapii. Przedstawione zostaną główne założenia teoretyczne oraz metody pracy w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, humanistyczno-doświadczeniowym, systemowym oraz integracyjnym. Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga na to, iż w ramach każdej ze szkół psychoterapii następowała ewolucja poglądów oraz różnicowanie się podejść. Studenci będą mieli także okazję do poszerzenia dotychczasowej wiedzy o to, jak - w zależności od określonego systemu psychoterapii - wyglądać może konceptualizacja przypadku.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Prochaska, J., Norcross, J. (2018). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Literatura uzupełniająca:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: UJ.

Corney, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Kokoszka, A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

McWilliams, N. (2023). Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Harmonia.

Mellibruda. J. (2013). Siedem ścieżek integrcji psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1. Student zna i rozumie, jak analizować i interpretować rolę

czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym,

uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym

zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów

psychicznych.

EK2. Student zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane metody i

narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

EK3. Student potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy

psychologicznej odpowiednie dla danych form

dysfunkcjonalnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu/kolokwium końcowego:

Zasady oceniania:

ocena 2 (ndst) - mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 3 (dst): 60-67% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 3+ (dst+): 68-74% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 4 (db): 75-82% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 4+ (db+): 83-89% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 5 (bdb) - 90-100% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Marcin Kłosowski
Group instructors: Marcin Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:udział w wykładzie: 30 godz.


studium literatury, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.


suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


liczba ECTS: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Prochaska, J., Norcross, J. (2018). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Literatura uzupełniająca:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: UJ.

Corney, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Kokoszka, A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

McWilliams, N. (2023). Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Harmonia.

Mellibruda. J. (2013). Siedem ścieżek integrcji psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Marcin Kłosowski
Group instructors: Marcin Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)