Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Zaawansowane metody analizy danych

General data

Course ID: WF-ZPS-N-ZMAC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Zaawansowane metody analizy danych
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie Studenta do samodzielnego przeprowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych w pakiecie SPSS i ich interpretacji. Zdobyta wiedza i umiejętności są konieczne do samodzielnego napisania pracy magisterskiej oraz lepszego rozumienia empirycznych raportów z badań w literaturze psychologicznej. Zajęcia są warsztatowe, odbywają się przy komputerach z oprogramowaniem SPSS.

Bibliography: (in Polish)

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz (wydanie 3-tomowe). Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Jauk, E., Knodler, M., Frenzel, J., Kanske, P. (2022). Do highly sensitive persons display hypersensitive narcissism? Similarities and differences in the nomological networks of sensory processing sensitivity and vulnerable narcissism. Journal of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1002/jclp.23406

Leicht, C., Sharp, C. A., LaBouff, J. P., Zarzeczna, N., Esldon-Baker, F. (2021). Content Matters: Perceptions of the Science-Religion Relationship. The International Journal for the Psychology of Religion, 32(3), 232–255. https://doi.org/10.1080/10508619.2021.2003111

Vesper, D., Konig, C. J. (2022). Ever thought about strikes? Development of a scale to assess attitudes and behavioral reactions to strikes. Journal of Business and Psychology. https://doi.org/10.1007/s10869-022-09801-7

Zajenkowski, M. (2021). How do teenagers perceive their intelligence? Narcissism, intellect, well-being and gender as correlates of self-assessed intelligence among adolescents. Personality and Individual Differences, 169, artykuł 109978. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109978

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

- zna i rozumie nowoczesną metodologię badań bazującą na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych

KOMPETENCJE:

- zachowuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników analiz statystycznych jako narzędzia weryfikującego tezy teoretyczne

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie kolokwium

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w semestrze. Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane w formie uzgodnionej z prowadzącą przed zapowiedzianym terminem kolokwium semestralnego. Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z obniżeniem oceny końcowej adekwatnie do liczby nieobecności.

Kolokwium będzie miało formę pisemną z wykorzystaniem programu SPSS. Próg zaliczenia wynosi 60%.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Justyna Harasimczuk
Group instructors: Justyna Harasimczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Group instructors: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Group instructors: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)