Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Zaburzenia rozwoju: Perspektywa relacyjna i neuropsychologiczna

General data

Course ID: WF-ZPS-N-ZR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Zaburzenia rozwoju: Perspektywa relacyjna i neuropsychologiczna
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zdany egzamin z neuropsychologii

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie się z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zaburzeń neurorozwojowych. Studenci będą mogli przyjrzeć się neurofizjologicznemu i behawioralnemu obrazowi neuroróżnorodności oraz trudnościom dzieci i młodzieży w kontekście szkolnym i rodzinnym. Praktycznym aspektem zajęć jest zapoznanie się z miejscem diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz modelem najmniej restrykcyjnej interwencji w pracy nad zachowaniami trudnymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy: student opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna symptomy zaburzeń neurorozwojowych; rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

umiejętności: student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; różnicuje poszczególne neurotypy; różnicuje techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje neurogenetycznych uwarunkowań zaburzeń rozwojowych; nie zna symptomów zaburzeń neurorozwojowych; nie rozpoznaje środowiskowych uwarunkowań rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 3 (dst.): student opisuje ogólnie neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna osiowe symptomy zaburzeń neurorozwojowych; częściowo rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna osiowe symptomy zaburzeń neurorozwojowych; rozpoznaje prawidłowo środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 5 (bdb): student szczegółowo opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna większość udokumentowanych symptomów zaburzeń neurorozwojowych; wysoce trafnie rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wyznacza roli diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; nie różnicuje poszczególnych neurotypów; nie różnicuje technik w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 3 (dst.): student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z niektórymi zaburzeniami neurorozwojowych; różnicuje niektóre neurotypy; różnicuje niektóre techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 4 (db.): student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z większością zaburzeń neurorozwojowych; różnicuje większość neurotypów; różnicuje większość technik w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 5 (bdb): student w pełni trafnie wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; trafnie różnicuje wszystkie udokumentowane neurotypy; różnicuje wysoce trafnie techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)