Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Literary Analysis: Ottocento

General data

Course ID: WH-F-FW-I-2-ATLiOtto
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Literary Analysis: Ottocento
Name in Polish: Analiza tekstów literackich:Ottocento
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z historią literatury włoskiej XIX wieku. Podczas zajęć omówiona zostanie twórczość i poddane analizie zostaną fragmenty dzieł literackich najważniejszych twórców tego okresu, takich jak m.in. Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Giosuè Carducci oraz przedstawiciele nurtu Scapigliatura. Zarysowany zostanie również obraz życia literackiego XIX-wiecznych Włoch na szerszym tle historycznym epoki. Problematyka poruszana podczas zajęć będzie obejmować także najważniejsze tendencje w literaturze tego okresu oraz najistotniejsze polemiki literackie, sądy i poglądy na literaturę prezentowane przez ówczesnych twórców..

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FW1_W02 – absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych,

FW1_W03 – absolwent kursu zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch,

FW1_U03 – absolwent kursu umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową,

FW1_K04 – absolwent kursu jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę dostateczną (3) absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), w stopniu podstawowym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), w stopniu podstawowym umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą (4) absolwent kursu dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest dobrze świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę bardzo dobrą (5) absolwent kursu bardzo dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), znakomicie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie bez żadnych trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie w pełni uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest w pełni świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Raoul Bruni
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Raoul Bruni
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS = 60 godzin

30 godzin – udział w zajęciach

20 godzin – lektury w ramach przygotowania do zajęć

10 godzin – przygotowanie do zaliczenia


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Raoul Bruni
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS = 60 godzin

30 godzin – udział w zajęciach

20 godzin – lektury w ramach przygotowania do zajęć

10 godzin – przygotowanie do zaliczenia


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)