Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWslu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01


Wymagania wstępne:

Niniejszy kurs wymaga znajomości języka włoskiego na co najmniej poziomie A2.

Skrócony opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Filologii Włoskiej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta.

Pełny opis:

Cotygodniowe zajęcia obejmują tematy z różnych dziedzin, w których zostaną zawarte ćwiczenia ze słuchania oraz mówienia powiązane z tematyką zajęć. Obejmujące takie części mowy jak: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, użyteczne zwroty umożliwiające opis poszczególnych obrazków oraz pozwalające tworzyć rozbudowane wypowiedzi. Kurs daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi tematami i wzbogacania już poznanych struktur gramatycznych. W dodatku, w trakcie zajęć będą używane różnego rodzaju ćwiczenia ze słuchania, materiały wideo oraz autentyczne teksty w celu rozwinięcia umiejętności słuchowych.

Literatura:

Podczas kursu student będzie stosował się do wytycznych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Alberto Regagliolo (2022). Quattro chiacchiere. Conversazione in lingua italiana. Learning EDU.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01

- rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10)

- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01)

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);

OPIS ECTS:

2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin z dwóch części (Słuchania i Konwersacji) z minimalnym wynikiem 3/5. Jeśli student nie zaliczy jednej z części, poprawia ją w trakcie sesji poprawkowej. Na egzaminie wymaga się: opisania obrazków oraz odpowiedzi na pytania (zawarte przy każdym temacie).

W skład oceny wchodzą: słuchanie 50% oceny i konwersacja 50% oceny.

Wymaga się, aby każdy student wybrał 3 obrazki z każdego tematu. Wszystkie wybrane fotografie utworzą bazę obrazków na egzamin dla każdego ucznia. Tematy zaprezentowane w pierwszej części semestru będą oceniane w pierwszej części semestru. W drugiej części semestru będą oceniane tematy zaprezentowane od początku drugiego semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zaplanowane są dwa zaliczenia ze słuchania oraz dwa z mówienia: jedno w trakcie semestru oraz na koniec.

Końcowe zaliczenie zostanie przyznane przy uzyskaniu oceny równej lub wyższej niż 3 z obu modułów (Słuchania i Konwersacji).

Należy również co tydzień opracować pytania na konwersacje.

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. (F1_W13). Potrafi po analizie materiałów audio i/lub audiowizualnych wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi pomimo błędów są komunikatywne (F1_U10); W samodzielnej pracy nad umiejętnością słuchania Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Potrafi pracować w zespole (F1_K02)

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz audiowizualnego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych (F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi zawierają nieliczne błędy językowe (F1_U10); Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował w pełni umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz analizy materiału audiowizualnego, opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych, których dotyczą materiały audio.(F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi są poprawne językowo lub zawierają nieliczne błędy niewpływające na komunikatywności (F1_U10). Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Federico Della Corte, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Federico Della Corte
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta. Cel ten realizowany jest w oparciu o zagadnienia tematyczne prezentowane i omawiane w podręczniku "Nuovo Contatto B1 / B2"

Wymagania wstępne:

Język włoski na poziomie A2+

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abab8f3e68bfb49aaba3262f39bf0e23a%40thread.tacv2/General?groupId=74586edd-291a-4219-8036-4d17b0e9a842&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cotygodniowe zajęcia obejmują tematy z różnych dziedzin, w których zostaną zawarte ćwiczenia ze słuchania oraz mówienia powiązane z tematyką zajęć. Obejmujące takie części mowy jak: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, użyteczne zwroty umożliwiające opis poszczególnych obrazków oraz pozwalające tworzyć rozbudowane wypowiedzi. Kurs daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi tematami i wzbogacania już poznanych struktur gramatycznych. W dodatku, w trakcie zajęć będą używane różnego rodzaju ćwiczenia ze słuchania, materiały wideo oraz autentyczne teksty w celu rozwinięcia umiejętności słuchowych.

Pełny opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Filologii Włoskiej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta.

Literatura:

Materiały przekazywane przez lektora.

Materiały z modułu Słuchanie oraz modułu Konwersacje dotyczą tematyki związanej z bieżącymi zagadnieniami.

Wymagania wstępne:

A2 italiano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Filologii Włoskiej na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta.

Pełny opis:

Cotygodniowe zajęcia obejmują tematy z różnych dziedzin, w których zostaną zawarte ćwiczenia ze słuchania oraz mówienia powiązane z tematyką zajęć. Obejmujące takie części mowy jak: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, użyteczne zwroty umożliwiające opis poszczególnych obrazków oraz pozwalające tworzyć rozbudowane wypowiedzi. Kurs daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi tematami i wzbogacania już poznanych struktur gramatycznych. W dodatku, w trakcie zajęć będą używane różnego rodzaju ćwiczenia ze słuchania, materiały wideo oraz autentyczne teksty w celu rozwinięcia umiejętności słuchowych.

Literatura:

Alberto Regagliolo (2022). Quattro chiacchiere. Conversazione in lingua italiana. Learning EDU.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.