Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Practical Greek Language Acquisition

General data

Course ID: WH-FK-I-2-PrakNauG-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Practical Greek Language Acquisition
Name in Polish: Praktyczna nauka języka greckiego
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FK1_W03

FK1_U02

FK1_U04

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie absolwenta liceum, a z zakresu gramatyki języka starogreckiego na poziomie I roku studiów filologii klasycznej UKSW.

Short description: (in Polish)

Kurs języka starogreckiego dla średniozaawansowanych.

Full description: (in Polish)

Kurs języka starogreckiego dla średniozaawansowanych.

Systematyczne, intensywne ćwiczenia z zakresu gramatyki, elementów składni i podstaw przekładu tekstu greckiego.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki (do wyboru przez prowadzącego):

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. dowolne;

A. i K. Korusowie, Hellenike glotta, wydanie II;

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie najważniejsze zjawiska językowe, w tym podstawowe zagadnienia fleksji i składni języków klasycznych (greka i łacina). Zna podstawy gramatyki opisowej języków klasycznych, rozumie specyfikę i zasady dwu relewantnych systemów językowych.

Potrafi dokonać spójnego i poprawnego przekładu tekstu z epoki; potrafi objaśnić dokonane wybory odwołując się do posiadanej wiedzy teoretycznej.

Potrafi wybrać i prawidłowo wykorzystuje dostępne narzędzia badawcze (słowniki, leksykony, bibliografie, konkordancje, bazy danych, etc.)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na 5: Student posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym. Jest świadomy różnorodności i zmienności języka greckiego (dialekty, zmienność w perspektywie diachronicznej). Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną, przekłada teksty greckie o podstawowym stopniu trudności. Biegle korzysta z pomocy naukowych (tabele gramatyczne, słowniki).

Na 4,5: Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym. Jest świadomy różnorodności i zmienności języka greckiego (dialekty, zmienność w perspektywie diachronicznej). Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną, przekłada teksty greckie o podstawowym stopniu trudności. Biegle korzysta z pomocy naukowych (tabele gramatyczne, słowniki).

Na 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym. Jest świadomy różnorodności i zmienności języka greckiego (dialekty, zmienność w perspektywie diachronicznej). Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną, przekłada z niewielkimi problemami teksty greckie o podstawowym stopniu trudności. Potrafi korzystać z pomocy naukowych (tabele gramatyczne, słowniki).

Na 3,5: Student opanował większą część wiedzy z zakresu języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym. Poprawnie rozpoznaje większość form fleksyjnych i część struktur składniowych. Wykorzystując wiedzę gramatyczną oraz korzystając z pomocy prowadzącego, przekłada teksty greckie o podstawowym stopniu trudności. Korzysta, choć nieregularnie, z pomocy naukowych (tabele gramatyczne, słowniki).

Na 3: Student opanował większą część wiedzy z zakresu fleksji języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym i z potrafi rozpoznać część form fleksyjnych. Rozumie prostsze struktury składniowe. Przy pomocy prowadzącego, potrafi dokonać przekładu prostszego tekstu greckiego i. Wie, w jaki sposób korzystać z pomocy naukowych (tabele gramatyczne, słowniki).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Filip Doroszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS 4

Udział w zajęciach = 2 ECTS

Przygotowanie prac domowych, przygotowywanie się do kolokwiów = 2ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: tryb coniunctivus i optativus; futurum exactum; liczba dualis w deklinacji i koniugacji; wiadomości o składni: rodzaje imiesłowów (participia), funkcje przypadków, Aci, Nci, genetivus absolutus, rodzaje zdań pobocznych; lektura tekstów - głównie tekstów oryginalnych starogreckich

Bibliography: (in Polish)

podręczniki (do wyboru przez prowadzącego):

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. dowolne;

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

A. i K. Korusowie, Hellenike glotta, wydanie II;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Roberto Peressin, Joanna Zajkowska
Group instructors: Roberto Peressin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Filip Doroszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)