Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Palaeography

General data

Course ID: WH-FK-I-3-Paleog-C-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Palaeography
Name in Polish: Paleografia
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały sie z częsci teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Bibliography: (in Polish)

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

F1_W01, F1_W03, F1_W09, F1_U06, F1_U07, F1_U14, F1_K01

FK_W01: Dysponuje podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych, orientuje się w specyfice metodologicznej przedmiotu badań

FK_W03: Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych wykorzystywanych w filologii klasycznej, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych

FK_W06: Na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

FK_U04: Posługuje się uznanymi w filologii klasycznej (mediewistyce czy neolatynistyce) metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej

FK_K07: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

2 ECTS:

0,5 ECTS udział w zajęciach 30 h

0,5 ECTS przygotowanie do zajęć 30 h

1 ECTS przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 60 h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

cena: Na ocenę będą się składały dwa elementy:

1. Udział w zajęciach równoznaczny z przygotowaniem na nie transkrypcji zadanego tekstu (30%)

2. kolokwium (70%): kolokwium będzie miało charakter praktyczny. Będzie się składało z kilku zadań, polegających na identyfikacji, datacji i transkrypcji tekstów. Podczas kolokwium będzie się można posługiwać słownikiem skrótów.

zasada wystawiania oceny: 0-59% ndst, 60-67% dst, 67,5-73,5 dst+, 74-83% db; 83,5-90,5% db+, 91-100 bd

Na ocenę niedostateczną: student nie dysponuje elementarną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, nie posiada podstawowej wiedzy na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, nie potrafi rozwiązać podstawowych skrótów paleograficznych. Nie dostrzega wpływu rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę dostateczną: student dysponuje elementarną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada podstawową wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne. Dostrzega na bardzo ogólnym poziomie wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę dobrą: student dysponuje ogólną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada ogólną wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne, przeczytać i poprawnie zadatować prosty tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę bardzo dobrą dobrą: student dysponuje podstawową wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi przeczytać i poprawnie zadatować tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę, potrafi podać przykłady.

Practical placement: (in Polish)

nd.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dominika Budzanowska-Weglenda, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały sie z częsci teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Bibliography: (in Polish)

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Wymagania wstępne: (in Polish)

ZNajomość łaciny.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały się z części teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Bibliography: (in Polish)

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość łaciny.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Joanna Komorowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

jw

Full description: (in Polish)

jw

Bibliography: (in Polish)

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

R. Clemens, T. Graham, Manuscript Studies, Ithaca 2007

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)