Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Poland

General data

Course ID: WH-FP-I-1-His.Pol-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Poland
Name in Polish: Historia Polski
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 1.50 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W10

FP1_U07

FP1_K06


Preliminary Requirements:

(in Polish) Student posada podstawową wiedzę faktograficzną dziejów Polski

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej; potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej.

Punktacja ECTS. Uczestnicząc w zajęciach w semestrze letnim student ma możliwość uzyskania 2 pkt ECTS, na który składa się: 1 pkt 30 godzin - udział w zajęciach; 1 pkt. przygotowanie do egzaminu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz nie zna jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10).

- nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01).

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli: - ma częściowo uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10).

- po części potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01).

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

- ma dobrze uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10).

- dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01).

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10).

- bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01).

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeb7afccb341b48cc8d82239283e4e8f8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=836a6e4d-9745-4e0b-954f-013a28a0ecc0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Zajkowska, Dominik Zamiatała
Group instructors: Dominik Zamiatała
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aetyYHK1f9PtjYBusL85a2X7q34KlrOXSfN0_AAiytSo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f386dbe3-e0a8-467a-a7a7-b9f6b17c7a80&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. W tym semestrze obejmują następujące zagadnienia: Początki państwa polskiego (965-1138); Polska dzielnicowa; Przywrócenie królestwa; Rozwój kultury; Społeczeństwo, stany, Unie z Litwą; Czas pierwszych Jagiellonów; Przełom XV i XVI wieku - Jagiellońska Europa Środkowo-Wschodnia: Czasy zygmuntowskie; Pierwsi królowie elekcyjni; Czasy Wazów; Rzeczypospolita w drugiej połowie XVII wieku; Ku upadkowi – czasy saskie i stanisławowskie; Upadek państwowości i okres wojen napoleońskich; Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

:

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych faktów z historii Polski

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeb7afccb341b48cc8d82239283e4e8f8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=836a6e4d-9745-4e0b-954f-013a28a0ecc0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)