Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Literature Theory

General data

Course ID: WH-FP-I-3-TeorLit-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Literature Theory
Name in Polish: Teoria literatury
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Podstawowe kręgi tematyczne:

1. Teoria literatury jako dyscyplina naukowa, dyscyplina literaturoznawcza.

2. Wokół różnych teorii dzieła literackiego.

3. Teorie interpretacji. Modele interpretacji.

4. Ku nowej humanistyce

5. Genologie. Genologia multimedialna (przybliżenia).

6. Kategorie tekstowe/ estetyczne w dziele literackim.

Full description: (in Polish)

Zadaniem przedmiotu jest:

(1.) poszerzenie i pogłębienie problematyki zagadnień wiążących się z przedmiotem ‘teoria literatury’, mieszczących się w kręgu podanych wyżej zagadnień:

(2.) synteza wiedzy teoretycznoliterackiej podawanej podczas ćwiczeń, a przede wszystkim zarysowanie szerszego tła prowadzonych we współczesnym literaturoznawstwie badań teoretycznoliterackich;

(3.) poszerzenie pola badawczego w praktyce interpretacyjnej;

(4.) przygotowanie do egzaminu z przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

Zagadnienia ogólne:

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. R. Ingarden, O dziele literackim, Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988.

3. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

4. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

5. U. Eco, O literaturze, tłum. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003 [wybrane rozdziały]/

6. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

8. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

9. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

10. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012.

11. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

4. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

5. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

6. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

7. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

8. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

9. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

10. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

11. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

12. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009.

13. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000.

6. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

7. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

8. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp: A. Ubersfeld, tłum. S. Świontek, Wrocław 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

lektura tekstów teoretycznych, prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów ogólnych teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów, wideokonferencje na MS Teams, czat. W trakcie semestru studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa i uzupełniająca do wykładu.

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin,

- przygotowanie do zajęć - praca na platformie - 15 godzin,

- przygotowanie merytoryczne do wykładu - 15 godzin,

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymaganie wstępne:

zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

Kurs Poetyki z I-II roku studiów polonistycznych.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18269
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)